EU:s krig mot techjättarna kan bli ödesdigert

EU-kommissionen, med ordförande Ursula von der Leyen i spetsen, har riktat in sig på techjättar som Google och Apple. Och EU:s ständiga krig mot techjättarna skapar ett dåligt rykte bland teknikföretag, skriver Jakob Kerren, FUF-korrespondent baserad i Bryssel. Foto: EU-parlamentet. Källa: Wikimedia commons.

Av: Jakob Kerren

Bryssel har upprepade gånger drabbat samman med de globala teknikjättarna. Ofta berättigat. Men EU borde försöka skaka av sig den teknikfientliga bilden om man vill ha en chans i kapplöpningen om framtiden 

7 juni, 2024, FUF-korrespondenterna, Krönika

Vecka 15: Debattörer oeniga om riskerna med AI-utvecklingen

Entreprenören och Teslagrundaren Elon Musk, bland andra, har diskuterat en paus för utvecklingen av artificiell intelligens – en diskussion som även svenska debattörer har engagerat sig i under den gångna veckan. Foto: Ted Conference. Källa: Flickr.

Av: Ida Eriksson Vanemo

Den tekniska utvecklingen kring artificiell intelligens, AI, rör sig framåt i rasande takt – något som debattörer betraktar som både positivt och negativt för den globala utvecklingen. Även klimatfrågan och om Sverige kan uppnå klimatmålen har diskuterats under den gångna veckan.

17 april, 2023, Aktuell debatt