Därför är Kina och Taiwan i konflikt – och USA inblandade

Spänningar mellan Kina och Taiwan har nått nya nivåer efter USA:s statsbesök i Taiwan i augusti i år. En kinesisk invasion av Taiwan hägrar, och om USA erbjuder militär hjälp hade detta inneburit en uppskalning av konflikten. På bild: Nancy Pelosi, talman i USA:s representanthus, och Taiwans president Tsai Ing-wen i augusti 2022. Foto: Makoto Lin. Källa: Flickr.

Av: Elianne Kjellman

Efter USA:s statsbesök i Taiwan i augusti har spänningar mellan Taiwan, Kina och USA ökat kraftigt. Många experter befarar en kinesisk invasion av Taiwan. Ämnet har på sistone nämnts frekvent i media, men konflikten kan vara svår att begripa. Utvecklingsmagasinet förklarar den historiska bakgrunden till konflikten och USA:s inblandning i den.

28 oktober, 2022, Utvecklingsmagasinet förklarar

A Successful Story of Regional Revitalisation in Taiwan

Many people see rural areas as non-economical; however, the Taiwanese government has declared 2019 as Taiwan’s Regional Revitalisation Year to make a change. Photo: Pixabay

Av: Yi-Chia Chen

Regional revitalisation is a concept originated from Japan in 2012. Since Taiwan is facing similar problems as Japan, the Taiwanese government also decides to adopt this concept to attract people to move to rural areas. Instead of focusing on redevelopment, revitalisation comes to play an important role.

3 maj, 2021, English, Long read, Magazine