Panelsamtal: Hållbart lantbruk i världen

Information in English below.

Jordbrukssektorn är i dag den näst största utsläppskällan på vår planet. För att vi ska kunna sänka utsläppen och kunna förse framtida generationer med mat måste jordbruket genomgå en omställning och bli mer hållbart, men hur ska omställningen se ut?

FUF Lund bjuder, i samarbete med Medborgarskolan och Centralasiengrupperna, in till ett panelsamtal och frågestund om hållbart jordbruk från tre geografiska perspektiv; Kirgizistan, Bangladesh och Sverige. Paneldeltagarna har olika bakgrund men samma mål – ett hållbart och regenerativt jordbruk.

Från Kirgizistan kommer Nurayim Syrgak kyzy som är miljöaktivist och specialiserad på bevarandet av biodiversitet, permakultur och ekoturism. Perspektivet från Bangladesh kommer från Alexandra Klang, Programme Officer för Svalorna Indien Bangladesh, som arbetar med att stötta lokalt och hållbart jordbruk i Bangladesh. Cecilia Ward är bonde och kommer berätta om alternativa matsystem för en hållbar framtid och hur det är att arbeta med hållbart jordbruk i Skåne.

Samtalet kommer handla om olika dimensioner av hållbart jordbruk och besvara frågor om vad permakultur egentligen betyder, vilka utmaningar som finns för att ställa om jordbruket och hur mycket skillnad det egentligen gör att ta sitt konsumentansvar att köpa ekologisk gurka.

Samtalet kommer hållas på engelska, avslutas med en frågestund och vi bjuder såklart på fika. Välkomna!


The agricultural sector is today the second biggest source of emission on our planet. To be able to decrease emissions and to feed our future generations, the agricultural sector needs to be reformed and become more sustainable. But how should that change look like?

FUF Lund invites you, in collaboration with Medborgarskolan and Centralasiengrupperna, to a panel discussion about sustainable agriculture with perspectives from three different geographical locations: Kyrgyzstan, Bangladesh and Sweden. The panelists have different background but the same goal: sustainable and regenerative agriculture.

From Kyrgyzstan we have, Nurayim Syrgak kyzy, an environment activist and specialized in the conservation of biodiversity, permaculture, and ecotourism. The Bangladesh perspective is represented by Alexandra Klang, Programme Officer of the Swedish NGO Svalorna Indien Bangladesh, who works with supporting the local and sustainable farming in Bangladesh. Cecilia Ward is a farmer, who will share her experience with sustainable agriculture in Skåne, Sweden and highlight the importance of a new food system for a sustainable future.

The conversation will be about different dimensions of sustainable agriculture and answer questions about what permaculture is about, what challenges we are facing for reforming the agricultural sector and what difference it makes to take consumer responsibility and buy ecological cucumbers.

The conversation will be held in English, and it will end with a round of questions and of course, we provide fika. Welcome!

Dela det här: