Victor Orbáns Ungern är ett av länderna som har motarbetat att EU ska ställa hårdare demokratiska och juridiska villkor för utbetalningen av EU-medel. Foto: European Parliament. Källa: Flickr. Länk: https://www.flickr.com/photos/european_parliament/6720478185

Aktuell debatt

Vecka 7: EU kan stoppa bidrag till odemokratiska medlemsländer

Den gångna veckans debatt har bland annat diskuterat EU:s beslut att dra in bidrag för länder som inte följer den rättsstatliga värdegrunden – och vad det kan innebära för regimer som Polen och Ungern. Vidare har flera debattörer kritiserat Miljöpartiets uttalande om att satsningar på kärnkraft kan orsaka uranberoende av Ryssland.

EU-domstolen har beslutat att bidrag från Europeiska Unionen nu kan komma att stoppas till de medlemsländer som inte efterlever rättsstatens principer. Förra året överklagades regeln till EU-domstolen av den polska regeringen som menade att den inte hade någon juridisk grund i fördragen.

I Ungern har också upprörda röster hörts, skriver Ingvar Persson på Aftonbladets ledarsida och citerar den ungerska justitieministern som ansåg att “Bryssel missbrukar sin makt”. Ingvar Persson lyfter även det faktum att både Polen och Ungern räknas till de medlemsländer som tar emot störst bidrag, sett till antalet invånare. Uteblivna EU-medel kan därav få större konsekvenser för dem.

Domslutet gör att trycket på regimer som den ungerska och den polska ökar, skriver han.

Den 16 februari meddelade EU-domstolen att överklagan avslås. Beslutet kan innebära en vändpunkt för unionen skriver Martin Liby Troein i en ledartext på Dagens Nyheter. EU, som tidigare har saknat verktygen, har nu en större chans att motverka en urholkning av demokratin.

Kanske har unionen äntligen hittat medel för att rå på den auktoritära utvecklingen, skriver Martin Liby Troein.

Kärnkraften

I en debattartikel i Svenska Dagbladet förra veckan varnade Miljöpartiets energi- och klimatpolitiska talesperson Lorentz Tovatts att satsningen på kärnkraft kan orsaka ytterligare energiberoende av Ryssland, då Sverige importerar uran därifrån. I en replik vänder sig Carl Berglöf, kärnkraftsexpert på Energiföretagen Sverige, emot detta.

– Marknaden är inte begränsad till leverantörer från Kina och Ryssland, även om de flesta reaktorer i dag byggs av dessa två länder eftersom de expanderar sin kärnkraft kraftigt, skriver Carl Berglöf.

Han menar att eftersom flertalet satsningar på kärnkraftsreaktorer och uran i andra länder, såsom Frankrike och USA, så kommer framtiden erbjuda andra alternativ Ryssland och Kina som energikällor.

Uttalandet från MP får vidare kritik från Ellen Gustafsson, miljö- och klimatansvarig på tankesmedjan Timbro,  i en debattartikel på SvD. Hon hävdar att satsning på gröna energikällor kommer orsaka lika stort beroende auktoritära länder som kärnkraften. Till exempel står Kina bakom en femtedel av de investeringar som gjorts i svensk vindkraft, enligt Ellen Gustafsson.

– Även förnyelse­bara energi­källor är en del av Kinas försök att öka sitt inflytande i andra länder, skriver hon.

EU-bidrag kan stoppas till medlemsländer

Nu kan Viktor Orbán tjura så mycket han vill

Ingvar Persson, Aftonbladet

Nu börjar det hända grejer i EU:s kamp mot Orbán 

Martin Liby Troein, Dagens Nyheter

Kärnkraftsdebatten

“Ny kärnkraft kan bli bricka i ryskt maktspel”

Lorentz Tovatt (MP), Svenska Dagbladet

“Ryssland och Kina behövs inte för ny kärnkraft”

Carl Berglöf, kärnkraftsexpert Energiföretagen Sverige, Svenska Dagbladet

“Kärnkraftskritik har ökat Rysslands makt”

Ellen Gustafsson, miljö- och klimatansvarig Timbro, Svenska Dagbladet

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: