Förstörelsen från Tyfonen Rai i Debu City, Filippinerna. Bild från december 2021. Foto: Martin Michlmayr. Källa: Wikimedia.

Nyhet

Fortsatt stor förödelse efter tyfonen Rai i Filippinerna

Cirka två månader efter att tyfonen Rai slog till i Filippinerna är skadan fortfarande stor. Över 350 personer har dött och tiotusentals människor är fortfarande fördrivna från sina hem och saknar basala förnödenheter.

Tyfonen Rai svepte in över Filippinerna i mitten av december 2021. Minst 375 personer ska ha mist livet på grund av tyfonen, och över 500 har skadats. I januari var omkring 73 000 människor fortfarande fördrivna från sina hem och runt 1.2 miljoner människor var på andra vis påverkade av katastrofen, enligt ReliefWebs utvärderingsrapport.

Tyfonen bestod av starka vindar och kraftiga regn. De centrala och södra delarna av landet drabbades värst – där slog tyfonen ut stora delar av kommunikationen och el- och vattenförsörjningen. Förutom människors hem så förstördes också skolor och sjukhus, och nu är en lång tid av återuppbyggnad att vänta för landet.

FN vädjade tidigt om bidrag till nödhjälp och startade kring julafton en kampanj med målet att samla in nästan en miljard kronor till Filippinerna. Sveriges biståndsmyndighet Sida har gått in med humanitärt bistånd på 4.5 miljoner kronor till drabbade människor i landet, men menar att behovet av mer stöd fortfarande är stort. Sidas stöd består av direkt hjälp på plats via organisationer som Islamic Relief, i form av basala förnödenheter såsom rent vatten, hygienartiklar och mat.

– Människor behöver nu snabb hjälp för att deras situation inte ska förvärras ytterligare, sa Elisabeth Hedin, biträdande chef för den humanitära enheten på Sida, i ett pressmeddelande i januari.

Filippinerna extra utsatt för klimatförändringar

Elisabeth Hedin påpekar även i ett pressmeddelande att Filippinerna har ett stort antal människor som redan innan tyfonen levde i fattigdom, vilket förvärrar situationen av att förlora sitt hem och sina tillhörigheter. Av Filippinernas cirka 103 miljoner invånare lever över en fjärdedel i fattigdom, enligt statistik från UNDP. Tre fjärdedelar av dessa bor på landsbygden, vilket är det mest utsatta området för naturkatastrofer som tyfoner. Landet är även hårt drabbat av covid-19 pandemin vilket försvårar nödsituationen ytterligare. Röda Korset uppger även att människor har tvingats evakuera till överfyllda evakueringscenter, där smittan sprids lättare.

2009 drabbades miljontals människor i Sydostasien av tyfonen Ketsana. Tyfonen orsakade bland annat hundratals dödsoffer i Filippinerna. Foto: Department of Foregin Affairs and Trade. Källa: Wikimedia.

Med sina många kuster och öar är Filippinerna extra utsatt för klimatförändringar, och under 2021 drabbades landet av hela femton tyfoner – Rai var den värsta under året. För att tyfoner ska bildas ska det vara minst 22 grader i havet vilket gör att länder med tropisk värme nära vatten blir extra utsatta. Detta naturfenomen väntas öka i och med den globala uppvärmningen, då mer varm och våt luft bildas och skapar tyfoner.

I april 2021 lämnade Filippinerna lämnade in sin nationella plan för att motverka utsläppen av växthusgaser till FN:s klimatkonvention UNFCCC, och under klimatmötet COP26 under hösten 2021 uppmärksammade landets regering frågor om klimaträttvisa. Enligt Philippine News Agency upprättade landet även en expertpanel för klimatförändringar.

– Vi inser att vi är ett av de mest sårbara länderna när det kommer till klimatförändringarna och vi har beslutat att vidta egna åtgärder och vi kommer inte vänta på nationella överenskommelser kring klimatförändringar, sa Carlos Dominguez, sekreterare för regeringens finansdepartement och ordförande för expertpanelen, under landets årliga vecka för att uppmärksamma klimatförändringar.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: