Projektet Soy Música i staden Suchitoto, El Salvador, maj 2018. Foto: Musicians Without Borders

Intervju

Musik främjar fred bland barn och unga i El Salvador

El Salvador är ett land som efter lång historia av orättvisor präglas av våld, kriminalitet och korruption. Inte minst kolonialtiden, inbördeskriget och USA:s påverkan har satt sina spår, och både polis och gäng sprider idag rädsla bland civilbefolkningen. Sen 2017 har organisationen Musicians Without Borders med musik som verktyg försökt skapa andrum för landets barn, och spridit värderingar om icke-våld, samhörighet, och konfliktlösning.

För att uppnå positiv fred krävs mer än frånvaro av krig och direkt våld. Enligt ledande forskare är målet att samhället även uppnår social, politisk och ekonomisk rättvisa, samt en respekt för mänskliga rättigheter. I strävan efter den positiva freden försöker fredsaktörer hjälpa människor med att återhämta sig från det direkta och strukturella våldet som varit, och förändra kulturer till att omfamna fred. Forskning visar att musik kan vara ett kraftfullt verktyg för detta. Musik har visat sig, på ett sätt som det talade ordet inte förmår, skapa känslomässiga reaktioner hos individer som positivt påverkar ett kollektiv. Ett fragmenterat och polariserat samhälle kan komma framåt genom gemensam musikutövning, och hitta nya vägar för en gemensam framtid. Det är på den grunden som organisationen Musicians Without Borders arbetar.

Miguel Ortega, ansvarig för projektet ”Soy Música!” i El Salvador.

Med ett nätverk av professionella musiker samarbetar organisationen med lokala musiker, lärare och organisationer på platser tidigare eller för närvarande drabbade av konflikt, för att genom musik främja långsiktig fred. 2017 inleddes, i samarbete med FN:s barnfond Unicef och landets utbildningsdepartement, projektet ”Soy Música!” (översatt ”Jag är musik!”) i El Salvador. Miguel Ortega, ansvarig för projektet, berättar:

– Unicef ställde sig frågan ”vad kan vi göra i skolorna för att förändra miljön?”, och syftade på det våld som ständigt är närvarande i vardagen för landets barn.

En inbjudan skickades till Musicians Without Borders, och sen dess har projektet varit igång. Projektet går ut på att musiker från organisationen under ett års tid utbildar lokala lärare och musiker i ”Community music leadership”, ett program där vikt läggs på att musik är till för alla i samhället, och där lärarna främjar icke-våld och konfliktlösning i sin undervisning.

– Det genomsyras av att alla kan göra musik så länge viljan finns. I El Salvador, och i många delar av världen egentligen, finns en norm om att musik är en produkt, menar Miguel Ortega. Att skapa musik utan att vara bekräftat ”bra” på det är stigmatiserat, och att syssla med musik ses inte som något seriöst en vanlig person kan hålla på med. Detta är en barriär som projektet försöker komma förbi.

”De är lokala hjältar”

Barnen i El Salvador ser våldet både på gatan och hemma, och det är inte ovanligt att barn hoppar av skolan och går med i gäng. Man undrar var de kan fly, frågar sig Miguel.

– Säkerhet är det första steget för att man ska kunna utvecklas fysiskt och känslomässigt. Projektet försöker skapa säkra rum där barnen bygger relationer och förtroende för varandra. De bygger även där upp sin kreativitet, sitt uttryck och sin identitet.

Under dessa musiktillfällen får barnen känna sig värdefulla och lyssnade på, men det första steget är att skapa förändring hos lärare. Miguel målar upp en bild av hur skolor ofta präglas av en hierarkisk ordning och är mycket strikta miljöer, även för lärare. Därför är det viktigt att förändringen först sker hos dem. Han understryker att det är lärarnas arbete som gjort att projektet lyckats:

– De är lokala hjältar som varje dag går upp på morgonen och arbetar i den här miljön. Genom projektet skapas ett nätverk av lärare och de blir inte ensamma längre, de arbetar för ett gemensamt mål.

Projektet finns idag i hela landet och har flertalet gånger uppmärksammats i nationell media. Över 250 lärare och 16 000 barn har deltagit och framtiden ser ljus ut: i år går arbetet in i en ny fas där de som redan utbildats i landet fortsätter utbilda nya lärare på egen hand, med visst stöd från organisationen. Enligt Miguel handlar organisationens arbete alltid om att stärka lokala kapaciteter och bygga vidare på det globala nätverket av ”musiker utan gränser”.

”Vi har inte löst våldsproblematiken”

Miguel är samtidigt tydlig med att det såklart inte alltid är en solskenshistoria, och att olika hinder uppstår på vägen.

– Det är inte alltid alla barn står och sjunger och skrattar tillsammans – vi har sett både kaos och samhörighet.

Organisationen understryker också att deras arbete inte ska tolkas som att de löst alla problem, utan snarare som att de nyttjar musikens positiva kraft tillsammans med befolkningen. Organisationens direktör, Laura Hassler:

– Vi har inte löst våldsproblematiken. Vi förstår att systematiskt våld är komplext och grundat i smärtsamma historier och deras pågående arv. Men vi hoppas att Soy Música bringat ett nytt positivt, kraftfullt verktyg för att hjälpa till med att bygga en kultur av icke-våld, kreativitet och sammanhang för de barn som kommer vara El Salvadors framtid.

Projektet Soy Música i staden Suchitoto, El Salvador, maj 2018. Foto: Musicians Without Borders

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: