Intervju

Många svenska företag för effektiviserade för CSR

Utvecklingsmagasinet samtalar med Marianne Bogle från CSR Sweden om hur svenska företag jobbar med ansvars- och hållbarhetsfrågor, så kallade CSR-frågor. Som verksamhetsansvarig för en aktör som jobbar för mål 17 om partnerskap beskriver hon hur svenska företag är duktiga på bland annat miljö- och klimatfrågor. Men det finns fortfarande hinder för att företag fullt ut ska främja arbetet mot hållbarhetsmålen och ett för starkt fokus på effektivitet och tillväxt hos svenska företag hindrar prioritering av CSR.

För att uppnå hållbarhetsmålen och Agenda 2030 behövs engagemang från olika aktörer. Det traditionella biståndet kan inte ensamt frigöra de resurser och den kunskap som krävs för att uppnå de globala målen. En viktig spelare som behöver dra sitt strå till stacken är näringslivet. Utvecklingsmagasinet träffar Marianne Bogle från CSR Sweden för att prata om svenska företags samhällsansvar och hållbarhetsarbete. 

Näringslivet har mer potential 
Marianne Bogle från CSR Sweden.

I Sverige finns ett särskilt intresse för miljöfrågor och svenska företag har kommit långt inom det här området, beskriver Marianne Bogle. Det finns också ett stort stort engagemang för mänskliga rättigheter och kunskap för tekniska lösningar som bidrar till hållbarhetsarbete. Men det finns också faktorer som bromsar svenska företag  

– Just nu känns det som om människor är för stressade. För många går med näsan i backen och fokuserar på effektivitet och tillväxt. Samhället går för fort och många organisationer är så slimmade att det inte finns utrymme för att lyfta blicken. 

Näringslivet utgör dock en fantastisk kraft för att uppnå hållbarhetsmålen och bidra med innovation. Om vi ska uppnå målen krävs dock att vi börjar samarbeta ännu mer och hittar partnerskap som man i vanliga fall inte hade jobbat med, menar Marianne Bogle. Offentliga sektorn behöver samarbeta mer med näringslivet och civilsamhället. Även konkurrenter inom näringslivet bör sträva efter partnerskap inom CSR-frågor. Hon ställer sig kritisk till om vi kommer gå i mål med Agenda 2030 om vi inte börjar se potentialen av samarbete, särskilt sådana samarbeten vi tidigare inte sett. 

Pandemin har påverkat – till viss del

Precis som inom andra områden har CSR Sweden märkt av en viss påverkan från pandemin hos sina medlemmar 

– Vi har inte fått lika många nya medlemmar som under ett ”vanligt” år. Det har förekommit att företag har sparat in på anställningar inom CSR-området. Dessutom har pandemin påverkat genom att företag inte kunnat säkerställa efterlevnaden i leverantörsled på samma sätt som tidigare.

Pandemin har också haft en positiv inverkan. Genom digitaliseringen har man kunnat minska sin klimatpåverkan genom att flyga mindre. I stort beskriver Marianne Bogle att hon upplever att påverkan på de flesta svenska företag varit marginell, även om vissa industrier påverkats mer än andra. De företag som redan har CSR som en integrerad del av sin affärsmodell har inte dragit ner på den. De krav som finns från konsumenter eller lagstiftning gör att man inte kan ”krypa ur” om man redan kommit en bit på vägen. Ser man effekten av sitt hållbarhetsarbete är tendensen att man heller inte kopplar bort det för att spara på resurser, menar Marianne Bogle.

 

Vad är CSR?

CSR står för Corporate Social Responsibility och syftar på företags samhällsansvar. Idén med CSR är att företag ska ta ansvar för hur deras affärer påverkar samhället ur flera perspektiv – både hållbart, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Agenda 2030 sätter idag ramen för vilka frågor som inkluderas inom CSR.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät