Nyhet

Globala frågor utelämnades helt i Dadgostars första Almedalstal som partiledare

Krav på betydande politisk handling var i fokus under Nooshi Dadgostar Almedalstal. Sveriges roll i världen och handling kring global utveckling - utlämnades helt.

Som första talare under den digitala Almedalsveckan fokuserade Nooshi Dadgostar främst på återuppbyggandet av den svenska välfärden. Talet berörde inga ämnen utanför de svenska gränserna och de globala utvecklingsfrågorna fick därmed begränsat utrymme. 

Dadgostar berörde indirekt frågan om global utveckling när hon lyfte hur klimatförändringarna skapar förutsättningar till en ny storhetstid för svensk industri. Elbilar från Volvo och koldioxidfri järnsvamp från gruv och mineralkoncernen LKAB sågs som Sveriges framtid. Däremot sattes aldrig Sverige eller dessa svenska företag in ett globalt perspektiv. Hur denna nya era ska vara förenlig med internationella miljömål och FN:s Agenda 2030 förklarades inte. Dadgostar pratade istället om att det saknas politisk handelskraft för att genomföra inrikespolitiska förändringar.

Dadgostar gjorde det även tydligt att Vänsterpartiet inte längre skulle vara ett stödparti till Socialdemokraterna, utan istället alltid kräva politiskt inflytande. Vad det innebär för de globala utvecklingsfrågorna fick vi inte heller svar på i detta tal.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: