Nyhet

Det okända våldet vid EU:s gränser

Migranter utsätts för olagliga pushbacks i EU av gränspolis, något som innebär brott mot mänskliga rättigheter. I boken The Black Book of Pushback lyfts hur människor på flykt vid EU:s gränser utsätts för systematiskt våld. Boken har dokumenterat över 12 000 fall där människor drabbas av olagliga pushbacks där majoriteten utsatts för olika typer av våld.

I december publicerades The Black Book of Pushback av den icke-statliga organisationen Border Violence Monitoring Network (BVMN). Boken rapporterar vittnesmål av olagliga pushbacks och det våld som många gånger kommer med dessa. Pushbacks innebär att människor på flykt olagligt utvisas. Pushbacks bygger ofta på att migranter utvisas från ett land med våld av gränspolis och att stater genom detta tillvägagångssätt inte ger flyktingar möjligheten att söka asyl, något som flyktingar har rätt till enligt FN:s flyktingkonvention.

BVMN är ett nätverk av icke-statliga organisationer som samarbetar för att dokumentera våldet vid europeiska unionens gränser och strävar efter att gränsvåldet mot migranter ska upphöra. Organisationen menar att våldet mot människor i migration måste uppmärksammas. Genom finansiellt stöd från vänstergruppen i Europaparlamentet har BVMN kunnat publicera boken. Genom boken samlar BVMN in vittnesmål och erfarenheter från pushbacks och det systematiska gränsvåld från polis, ofta med ett fokus på pushbacks genom balkanrutten och Italien. Den lyfter omkring 900 vittnessmål som berör över 12 000 migranter rapporterat mellan år 2017 till 2020 som drabbats av illegala pushbacks, varav en majoritet drabbats av fysiskt våld eller psykiskt våld från gränspolis. Det är huvudsakligen gränspoliser som ligger bakom våldet, samtidigt som BVNM menar att det är ett systematiskt våld som bygger på EU:s migrationspolitik. Av dessa vittnesmål utsattes år 2019 omkring 92 procent för våld av olika typer. Samtidigt menar BVMN att det kan finnas ett stort mörkertal. 

Diagram av vanligast förekommande våld, från The Black Book of Pushbacks.

Tidningen The Guardian har lyft hur bland annat kroatisk polis har utfört psykiskt våld och kränkningar gentemot flyktingar. Människor på flykt har misshandlats och rånats av gränspolis och polis har med burkspray sprayat färg på migranters huvud. Något som Jack Sapoch, från No Name Kitchen (som är en del av BVMN) menar visar att polis kontrollerar och kränker dessa människor och att olika typer av inhumana behandlingar som dessa traumatiserar människor på flykt. 

The Black Book of Pushbacks menar att flyktingars rättigheter är hotade och att våldet mot människor på flykt inte fått någon större spridning i samhällsdebatten. Enligt BVMN bryter dessa illegala pushbacks och de systematiska våld som där tillkommer mot såväl FN:s flyktingkonvention som EU:s egna lagar kring mänskliga rättigheter. Samtidigt som BVMN menar att EU:s migrationspolitik i form av nedstängningar av migrationsrutter såsom balkanrutten är grunden till detta gränsvåld.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: