Global Gender Response Tracker visar att länders åtgärder under corona inte möter kvinnors behov. Foto: Pixabay.

Nyhet

Kvinnors behov tillgodoses inte under coronapandemin

Kvinnor och flickors behov förbises under coronapandemin enligt analys från FN. Endast 12 procent av världens länder har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa kvinnors behov.

FN:s utvecklingsprogram UNDP och UN Women har nyligen lanserat Global Gender Response Tracker. De har analyserat över 2500 åtgärder som regeringar i 206 länder har vidtagit under covid-19.

Global Gender Response Tracker beskriver åtgärder som har kvinnor och flickor i fokus inom tre områden; våld mot kvinnor och flickor, stärker kvinnors ekonomiska säkerhet/situation samt stödjer det obetalda omsorgsarbetet.

– Den nya ”gender response tracker” kan hjälpa regeringar att öka reformtakten genom att peka på brister i det nationella arbetet samt finansieringen och lyfta fram goda exempel, säger Achim Steiner på UNDP. 

Endast 12 procent vidtagit tillräckliga åtgärder

Data från Global Gender Response Tracker visar att endast 12 procent av världens länder har vidtagit åtgärder som täcker alla tre områden. En femtedel av alla länder som analyserats har inte presenterat några åtgärder som är tänkta att svara mot de utmaningar och risker som kvinnor och flickor utsätts för till följd av pandemin.

Bara 177 åtgärder i 85 länder riktar sig uttryckligen mot att stärka kvinnors ekonomiska säkerhet och utsatta situation. Åtgärder som rör socialt skyddsnät, hälsa och omvårdnad och arbeten för kvinnor brister enligt analysen från UNDP.

– Det är tydligt att Covid-19 pandemin drabbar kvinnor hårt. Inlåsta i hemmet utan vidare skyddsnät och betalt arbete, kan de lätt utsättas för våld av familjemedlemmar. De saknar ett vidare socialt skydd från samhället och blir därmed extra utsatta, säger Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director på UN Women.

Åtgärder varierar mellan regioner

Global Gender Response Tracker visar också att åtgärderna som länderna vidtagit skiljer sig åt mellan olika regioner. I Amerika har flest åtgärder vidtagits för att stärka kvinnors ekonomi. Argentina har ökat utbetalningen av barnbidrag. Därefter följer Afrika där länder som Togo och Marocko, har betalat ut kontanter till kvinnliga entreprenörer och informella försäljare för att hjälpa dem under coronapandemin.

Europa har flest åtgärder riktade mot våld mot kvinnor och flickor samt obetalt omsorgsarbete. Bosnien-Hercegovina har exempelvis lanserat en plan för att stötta civilsamhällesorganisationer som driver härbärgen.

Risken för våld ökar

I Sverige har en ökad risk för våld mot kvinnor och barn under coronapandemin också lyfts fram.  Ångest, oro för ekonomi och ett samhälle i kris är några element som oroar den svenska befolkningen under pandemin enligt Jämställdhetsmyndigheten.

 

COVID-19 Global Gender Response Tracker

COVID-19 Global Gender Response Tracker analyserar de åtgärder som vidtagits av olika länder och regeringar för att hantera coronaviruset. Analysen undersöker hur kvinnors utsatthet påverkas såväl som ekonomisk och social trygghet.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: