I västra Balkan finns det i dag en tydlig målsättning att nå upp till kraven på en fungerande offentlig förvaltning med sikte på medlemskap till EU. Foto: Pixabay.

Analys

Hur kan svenska myndigheter göra större skillnad för biståndet?

Svenska myndigheter har under många år varit en av de större genomförarna i det bilaterala biståndet i Östeuropa och på Balkan men även i Afrika och Asien. Men myndigheterna agerar ofta i skymundan och det finns en brist på studier och utvärderingar kring deras arbeten, skriver Númi Östlund, utredningssekreterare vid Expertgruppen för biståndsanalys.

Under 2020 har regeringen avsatt cirka en miljard kronor av biståndsbudgeten direkt till svenska myndigheter. Dessutom tillkommer minst lika mycket pengar, finansierat via Sida. Trots att myndigheter är viktiga aktörer i svenskt utvecklingssamarbete har det hittills producerats få större studier eller utvärderingar som fokuserar på deras arbete.

Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) har nu tagit fram en utvärdering av svenska myndigheters samarbete på västra Balkan – närmare bestämt hur svenska myndigheter bistår sina systermyndigheter i partnerländer inom ramen för sina respektive expertområden. I västra Balkan finns det i dag en tydlig målsättning att nå upp till kraven på en fungerande offentlig förvaltning med sikte på medlemskap till EU. Det är också en region där många svenska myndigheter varit aktiva under en lång tid.

Ungefär 600 miljoner kronor går varje år till den här typen av projekt, runtom i världen. Främjandet av en välfungerande förvaltning ses som en viktig del i arbetet för demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer.

Så bidrar svenska myndigheter till utveckling

Enligt EBAs utvärdering bidrar svenska myndigheter med att utveckla kapaciteten hos andra institutioner och hjälper dem att stärka sin verksamhet. De bistår med relevanta expertkunskaper inom en rad områden, som exempelvis statistik, lantmäteri, naturvård och skattefrågor. Flera samarbeten har också bidragit till att förbättra förvaltningen.

Men alla projekt lyckas inte bidra till relevanta förbättringar som gynnar ländernas medborgare. Vissa samarbeten saknar ambition, är för begränsade och fokuserar inte tillräckligt på att göra verklig nytta. Olika myndigheter har olika expertområden – Sida har en viktig roll och behöver bidra med sin expertis och få till rätt ambition och relevans.

Webbseminarium om Västra Balkan

Den nya EBA-rapporten:  Svenska myndigheters samarbeten på västra Balkan presenteras och diskuteras vid ett webbseminarium på torsdag den 8:e oktober kl 10. Anmäl dig till seminariet här. 

Vad är EBA?

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté som oberoende analyserar och utvärderar Sveriges internationella bistånd.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: