I Johan Perhrsons (L) partiledartal under Almedalsveckan lyfte han flera utrikespolitiska frågor – däribland EU, Nato och det svenska demokratibiståndet.

Nyhet

Johan Pehrson (L) lyfte demokratibiståndet och Nato i sitt Almedalstal

“Skolans största förkämpe”. Så introducerades Liberalernas partiledare Johan Pehrson på tisdagens andra partiledartal under Almedalsveckan 2022. När Pehrson lämnade Sverige och skolans värld för en stund lyfte han bland annat det säkerhetspolitiska läget i världen och svenskt demokratibistånd. 

Till skillnad från flera tidigare partiledartal under Almedalsveckan täckte Johan Pehrsons (L) tal ett flertal utrikespolitiska frågor, däribland svenskt bistånd, klimatkrisen och Sveriges ansvar för att förespråka mänskliga rättigheter i världen.

– Låt oss alla enas om att Sverige, och för den delen Finland, fortsatt ska vara en starkt närvarande röst i kampen för frihet och demokrati i hela världen, sa Johan Pehrson i de inledande minuterna av sitt Almedalstal.

Därefter präglades partiledartalet av en liberal vision för omvärlden, där vikten av individens frihet betonas oavsett var i världen man befinner sig. Partiledaren riktade skarpa ord mot Kinas inskränkande av medborgerliga rättigheter, såväl som Rysslands invasion av Ukraina och USA:s inskränkning av aborträtten. Säkerheten i Sveriges närområde ska försäkras genom EU och främst Nato, menade Johan Pehrson.

Vill samarbeta med Moderaterna

Demokrati är ledordet för liberalernas framtidsvision, som ska uppnås med särskilt demokratibistånd till andra länder. I partiledartalet uttryckte Johan Pehrson samtidigt en tydlig ambition att ingå i ett borgerligt regeringsunderlag med Moderaterna vid en potentiell valvinst i höst. Moderaterna vill minska biståndsbudgeten till närmare 0,7 procent av BNI under de närmsta åren ­– en minskning motsvarande 13 miljarder kronor från dagens enprocentsmål. I sitt partiprogram uttrycker Liberalerna att de vill se ett generöst bistånd, utgjort av minst 1% av BNI, men hur Liberalerna och Moderaterna ska lösa olikheterna i deras syn på det svenska biståndet utvecklades inte i talet.

Johan Pehrson nämnde även klimatet kortfattat i sitt partiledartal.

­­– Tekniska innovationer och politiskt mod krävs för att klara klimatkrisen, sa han, men utan att tillägga några konkreta exempel på vad det innebär – vilket även saknas i Liberalernas biståndsmotion från förra året.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: