Information till praktikorganisationer

Att ta emot en praktikant är en utmärkt möjlighet för er att ge en student inblick i arbetslivet samtidigt som ni får tillfälle att ta del av det senaste inom den akademiska diskursen. Vi strävar efter en win-win situation där praktikant och arbetsplats får ut så mycket positivt av varandra som möjligt.

Läs mer om vad som krävs för att ta emot en praktikant i dokumenten nedan.

Ett samarbete med FUF:s Praktikantprogram innebär i korthet:

  • Ni som organisation skickar in en annons till FUF (efter att ha läst igenom riktlinjer och tips).
  • FUF väljer ut praktikplatser som ger en variation av platser och uppgifter och vars profiler överensstämmer med vår kandidatbank.
  • Ni sprider information om praktikplatsen genom era kanaler och FUF marknadsför platserna till svenska universitet och högskolor, yrkeshögskolor och andra kanaler.
  • FUF tar emot ansökningarna och matchar dem mot samtliga platser i praktikplatsbanken (kandidaterna skickar endast en ansökan till samtliga platser).
  • FUF skickar 4-6 kandidater till praktikplatserna som genomför intervjuer och avtalar med utvald kandidat.
  • Praktikanten bjuds sedan in till programmet och deltar parallellt med praktiken (som är på heltid en hel termin) i ett kompetens- och nätverksprogram.

Är er organisation intresserad av att ta emot en praktikant genom FUF till höstminen 2022? Skicka in er annons senast 24 januari 2022 till praktik@fuf.se

Ladda ner:

Gå med i Praktikantprogrammet
Tips inför annonsskrivandet
Formulär Praktikannonsering

English versions:

Join the Internship Program
How to write an attractive advert
Internship advertisement through FUF

Dela det här: