Information till praktikorganisationer

Arbetar er organisation med globala frågor och utvecklingssamarbete? Vill ni ge en student inblick i arbetslivet samtidigt som ni får tillfälle att ta del av det senaste inom den akademiska diskursen? Då ska ni söka till FUF:s Praktikantprogram!

Att ta emot en praktikant är en utmärkt möjlighet till ömsesidigt utbyte och vi strävar efter en win-win situation där praktikant och arbetsplats får ut så mycket positivt av varandra som möjligt.

Läs mer om vad som krävs för att ta emot en praktikant i dokumenten nedan.

Ett samarbete med FUF:s Praktikantprogram innebär i korthet:

  • Ni som organisation skickar in en annons till FUF (efter att ha läst igenom villkor och tips).
    Om praktikplaceringen kräver kunskap i svenska, skriv annonsen på svenska. I annat fall, skriv annonsen på engelska (se länkar till respektive annonsformulär nedan).
    Observera att ni endast kan ansöka om EN praktikant!
  • FUF väljer ut praktikplatser i enlighet med programmets mål och omfattning. Vår ambition är att få en variation av platser och uppgifter och vars profiler överensstämmer med vår kandidatbank.
  • Ni sprider information om praktikplatsen genom era kanaler och FUF marknadsför platserna till svenska universitet och högskolor, yrkeshögskolor och andra kanaler.
  • FUF tar emot ansökningarna och matchar dem mot samtliga platser i praktikplatsbanken (kandidaterna skickar endast en ansökan till samtliga platser).
  • FUF skickar 4-6 kandidater till praktikplatserna som genomför intervjuer och avtalar med utvald kandidat.
  • Praktikanten bjuds sedan in till programmet och deltar parallellt med praktiken (som är på heltid en hel termin) i ett kompetens- och nätverksprogram.

Är er organisation intresserad av att ta emot en praktikant genom FUF till höstterminen 2023?

Skicka in er annons via nedan formulär senast 23 januari 2023!

 

Ladda ner:

English versions:

 

Dela det här: