Migration och utveckling – erfarenheter från Västafrika

Att migration har fått egna delmål i Agenda 2030 är en tydlig illustration av den länk som finns mellan migration och utveckling. Men det är en relation som är komplex och trots att migration bär med sig en mängd utvecklingsmöjligheter så är det för migranten ofta en process som innebär höga sociala och ekonomiska kostnader. Nu ska ni få lyssna till Jesper Bjarnesen, forskare vid Nordiska Afrikainstitutet, som kommer att dela med sig av exempel från hans forskning i Västafrika. Han gästade FUF den 29 maj 2017.

30 maj, 2017, FUF-podden

Satsa mer på utbildning om naturkatastrofer i världens skolor

Av: Agnes Björn och Mariann Eriksson

Barn ska vara delaktiga i arbetet med att bygga samhällen som kan stå pall för naturkatastrofer. Det kom världens länder överens om i Sendai 2015. Om vi vill att detta ska bli verklighet måste vi öka biståndet till civilsamhället och arbeta med katastrofriskreducering i världens skolor, skriver Plan International Sverige.

23 maj, 2017, Debatt

Latinamerika i en turbulent värld

Världen står inför stora utmaningar: politiska förändringar, konflikter och klimatet. Hur påverkas Latinamerika av den turbulenta världsutvecklingen? Hans Magnusson är tf avdelningschef på Sida och latinamerikakännare med lång erfarenhet av att jobba på och med kontinenten. Han gästade FUF den 18 maj 2017.

19 maj, 2017, FUF-podden

Sverige bör stötta FN:s arbete för småbrukares rättigheter

Av: Karin Ericsson, Torgny Östling och Zarah Östman Pitulaga

Ta nästan vilket land som helst i världen och det är människorna på landsbygden som utsätts för flest människorättsliga kränkningar. Sedan 2012 vill FN ta fram en deklaration som skulle möjliggöra utformningen av specifika och nödvändiga lagar för att skydda denna grupp. Den här veckan samlas FN igen men Sverige är fortsatt passivt, skriver flera debattörer.

16 maj, 2017, Debatt