Debatt

Kontantbidrag kan ge kvinnor mer valfrihet och säkerhet

Dagens globala utmaningar kräver att vi omprövar det humanitära biståndet. I stället för att ge hinkar och filtar kan kontantbidrag till fattiga kvinnor och flickor öka egenmakten och minska risken för att bli utsatt för våld, skriver Daphne Jayasinghe på International Rescue Committee.

Fatimah, vars man dödades i konflikten i norra Kamerun, flydde därifrån till Nigeria med sina fyra barn, alla under 12 år.

”När vi flydde så gick vi dag och natt”, berättar hon. ”I en månad vandrade vi runt, sov hos främlingar, och gick ibland flera dagar utan att äta. Jag hade aldrig tidigare upplevt sådant lidande.”

Efter en månad och en resa på över 65 kilometer kom de fram till Tokomberé, där Fatimahs systerdotter bor med sin man. Hon möttes av en grym verklighet.

”De och deras grannar försökte hjälpa oss, men vi gick fortfarande dagar utan att äta. Mina barn gick till andra hus för att be om mat. Ibland hånades de och jagades iväg. Det var förödmjukande.”

Fatimah tvingades ta saken i egna händer. Hon började tillverka och sälja neemolja, en vegetabilisk olja som används vid framställning av kosmetika och traditionell medicin. Hon sålde oljan till sina grannar och odlade grönsaker på ett litet gärde. Men detta drog bara in 2,50 dollar i veckan och räckte inte för att försörja hennes familj.

Kvinnor och flickor marginaliseras i kriser

För kvinnor och flickor förvärras den dagliga oro som drabbar människor i krissituationer av hotet om våld. Ökade spänningar i och utanför hemmet och diskriminering på grund av kön, ålder, etnicitet, migrantstatus och ekonomisk ojämlikhet gör att kvinnor och flickor marginaliseras mer än andra i en kris.

Kontantbidrag från International Rescue Committee (IRC), med finansiellt stöd från Sida, blev en livlina för Fatimah. Hennes familj kan nu äta två till tre mål mat om dagen.

”Jag kunde köpa tre säckar durra [en form av spannmål]. På det klarar vi oss i flera månader. Även om våra måltider inte alltid är av så bra kvalité går mina barn åtminstone inte till sängs hungriga längre.”

Fatimahs berättelse visar på allvaret i dagens humanitära kriser, de akuta behov som uppstår och det lidande som särskilt drabbar kvinnor. Från hungersnöden i Östafrika till flyktingkrisen på Europas stränder – i dessa tider måste vi kräva bistånd utöver det vanliga.

Kontanter ger fler valmöjligheter

Kontantutbetalningar används alltmer för att möta människors behov i kriser. Traditionellt bistånd är fortfarande viktigt, det vet vi på IRC, men det är inte längre tillräckligt. Dagens globala utmaningar kräver att vi omprövar det humanitära biståndet. Att ge kontanter – istället för hinkar eller filtar – till människor vars liv har slagits i spillror av kriser, kan ha stor betydelse. Det ger människor valmöjligheter, når ut till dem som behöver det mest och kan vara mer kostnadseffektivt. Därför har IRC åtagit sig att öka andelen bistånd vi ger via kontantstöd till 25 procent till år 2020. Åtagandet speglar de iakttagelser vi gör i vårt arbete, dag ut och dag in.

Vikten av kontantutbetalningar för att öka valmöjligheter och egenmakt för utsatta människor betonas i Grand Bargain – en uppgörelse mellan över 30 av de största givarna och biståndsorganisationerna, inklusive Sverige, från World Humanitarian Summit i april 2016. Även i Sveriges nya strategi för det humanitära biståndet, som ska gälla år 2017-2020, så understryks kontantstödets viktiga roll.

Mat är en viktig prioritet för människor som drivits på flykt av konflikter, precis som för vem som helst, men människor på flykt har också en rad andra behov. Pengar behövs för att kunna betala hyra och kan användas för att få igång ett litet företag. Det kan hjälpa kvinnor som Fatimah att bli självförsörjande.

Pengar bidrar till ökad respekt

IRC arbetar i vitt skilda krisdrabbade områden och behöver lösningar som kan anpassas till dessa olika kontexter. I Jordanien ges kontantstöd till kvinnor. Majoriteten av dem har flytt våldet i Syrien men riskerar fortfarande att bli utsatta för våld – i hemmet eller samhället. Här kombineras kontantutbetalningar med rådgivning för kvinnor och män samt andra viktiga tjänster med målet att minska våldet. Kvinnor som tog del av insatserna rapporterade om minskat våld, och många deltagare noterade att ”pengar är makt”. De tyckte att pengarna ökade respekten för dem inom deras familjer. Detta stämmer överens med studier från ett antal länder som visar att kontantöverföringar kan ge kvinnor ökad ekonomisk egenmakt.

Ny forskning från IRC visar att 40 procent av flickorna i Demokratiska republiken Kongo och Etiopien rapporterade att de hade utsatts för sexuellt våld. Vi tittar just nu på effekten av kontantstöd för att minska detta. Minderåriga flickor som drivits på flykt lider också av andra risker och hinder när det gäller ekonomisk egenmakt. Skadliga könsnormer vidmakthåller föreställningar om att flickor är mindre värda och mindre kapabla än pojkar, vilket resulterar i att de nekas utbildning och att de isoleras och exploateras. Konflikter och katastrofer ökar kraftigt flickors utsatthet för exploatering och övergrepp, och minskar deras chanser att nå sin fulla potential.

Tidiga resultat från vår forskning tyder på att kontanter ökar flickors självständighet och minskar beroendet av ekonomiska aktiviteter där flickor riskerar att utsättas för våld. Enligt flickor som tar emot kontantstöd blir de, tack vare pengarna, respekterade av sina familjer och kan spela en större roll i beslutfattande i hushållet. Många av flickorna sa att de nu kan tillgodose sina grundläggande behov, och några av dem bedriver företag.

Den här forskningen fortsätter. IRC kommer att titta på hur kontantstöd står sig i jämförelse med mer konventionella insatser för att minska våldet mot kvinnor och flickor samt för att förbättra kvinnors inkomst och kontroll över resurser.

Det är viktigare än någonsin att biståndet vi ger är effektivt och ändamålsenligt – kontantstöd har en stor roll att spela i tacklandet av framtidens utmaningar.

Daphne Jayasinghe

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: