Agenda 2030 på plats – och nu då?

Agenda 2030, de Globala målen för hållbar utveckling, har varit på plats i ett år. Birgitte Feiring (Danska MR-institutet), Åsa Persson (Stockholm Environment Institute), Malin Elisson (Sida) och Frida Trollmyr (kommunalråd i Malmö, S) diskuterar förhoppningar och farhågor och om Sverige är redo för arbetet med agendan. Seminariet ägde rum den 17 november 2016 på MR-dagarna.

17 november, 2016, FUF-podden

Agenda 2030 – den svenska samordningen

Sverige jobbar både nationellt och internationellt för att uppnå dom Globala målen. För det internationella arbetet kring målen ansvarar Utrikesdepartementet. Men hur samordnas UD:s Agenda 2030-arbete med de tematiska prioriteringarna inom biståndet och den feministiska utrikespolitiken? Och hur kan svenska myndigheter, civilsamhälle, företag och allmänheten engageras i arbetet med Agenda 2030? Lyssna till Magnus Lennartsson som är chef för enheten Global Agenda på UD. 

7 november, 2016, FUF-podden

Den tysta flyktingkrisen i Burma

Det har gått ett halvår sedan Aung San Suu Kyis parti National League for Democracy tillträdde makten i Burma eller Myanmar som det officiella namnet på landet är. Eftersom Burma i årtionden styrdes av militärjuntan har förväntningarna på den nya demokratiskt valda regeringen varit stora. Och trots att många demokratiska reformer har genomförts så kritiserade FN nyligen regeringen i Burma för systematisk diskriminering av minoritetsgrupper i landet, och framförallt av den muslimska minoritetsgruppen rohingya. Johanna Kvist, informationsansvarig vid Burmakommittén, och Abul Kalam, ordförande för Swedish Rohingya Associaton, berättar om situationen för rohingyas i dagens Burma.

1 november, 2016, FUF-podden

Dags att Sverige stöder Somalilands utvecklingsfond

Av: Samir Dualeh

The Somaliland Development Fund (SDF) är det mest effektiva biståndsorgan som har verkat i Somaliland de senaste 25 åren. För första gången upplever Somaliland ägarskap och påtagliga framsteg i utvecklingsprojekt, och verksamheten välkomnas av allmänheten. Det är oerhört viktigt att SDF får fortsatt stöd från omvärlden, och därför bör Sverige omedelbart ansluta sig till utvecklingsfonden, skriver Samir Dualeh på Somaliland Kommitté i Sverige.

1 november, 2016, Debatt