Debatt

Dags att Sverige stöder Somalilands utvecklingsfond

The Somaliland Development Fund (SDF) är det mest effektiva biståndsorgan som har verkat i Somaliland de senaste 25 åren. För första gången upplever Somaliland ägarskap och påtagliga framsteg i utvecklingsprojekt, och verksamheten välkomnas av allmänheten. Det är oerhört viktigt att SDF får fortsatt stöd från omvärlden, och därför bör Sverige omedelbart ansluta sig till utvecklingsfonden, skriver Samir Dualeh på Somaliland Kommitté i Sverige.

Liberalernas riksledamot Birgitta Ohlsson frågade nyligen Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, om hon är beredd att stödja den goda demokratiska utvecklingen i Somaliland genom att ansluta sig till the Somaliland Development Fund (SDF). SDF är en utvecklingsfond som bildades i Somaliland år 2013. Utvecklingsfonden stöttar Somalilands folkvalda regering genom att finansiera projekt i linje med den nationella utvecklingsplanen för 2012-2016. Trots att Norge, Danmark, Nederländerna och Storbritannien redan är anslutna till SDF blev Lövins svar nej, vilket tyder på att Sveriges regering inte tar frågan på allvar.

I Somaliland ses SDF som det mest effektiva biståndsorganet som har verkat i landet de senaste 25 åren. Detta av två anledningar: För det första är SDF anpassad till att bemöta särskilda nationella och regionala prioriteringar. För det andra uppstod SDF genom dialog mellan lokala politiska aktörer, det civila samhället och biståndsgivare som alla såg den positiva utvecklingen gällande samhällspolitiskt engagemang, fri press, demokratiska val och politisk pluralism i landet.

Biståndsgivare på rätt väg

Som deltagande observatör under SDF:s ordinarie styrgruppsmöte i somras bevittnade jag dialoger mellan ministrar och biståndsgivare som var mycket konstruktiva och produktiva. Det faktum att det civila samhället tilläts delta som observatörer under dialogerna främjade dessutom ansvarsutkrävande och transparens. Vi på Somaliland Kommitté i Sverige (SKS) anser att biståndsgivarna nu är på rätt väg, eftersom SDF:s verksamhet också välkomnats av allmänheten som en realistisk och rationell utvecklingsmodell.

SDF har bidragit till Somalilands utveckling genom att förbättra infrastrukturen, som till stor del förstördes i inbördeskriget mot president Siad Barres diktaturregim, och främjar därigenom också nationens tillväxt. Det strategiska ramverket för internationellt utvecklingssamarbete med Somaliland, Somaliland Special Arrangement (SSA), som är en del av New Deal har ytterligare främjat SDF:s arbete. Det är första gången som Somaliland upplevt ägarskap och påtagliga framsteg i utvecklingsprojekt. Med andra ord synliggjorde SDF-initiativet hur det traditionella biståndet har misslyckats med att åstadkomma några konkreta effekter på utvecklingen i Somaliland.

Nödvändigt fokus på ömsesidigt ansvarsutkrävande

Självklart finns det saker som de politiska aktörerna i Somaliland behöver arbeta vidare med. Det finns principer som det internationella samfundet och biståndsgivarna kräver att Somalilands regering följer. Dessa inkluderar fria och öppna val, transparenta valprocesser, fri press, fredlig maktöverlåtelse, respekt för mänskliga rättigheter och kamp mot korruption och ojämlikhet. Det är därför viktigt att alla politiska aktörer, såväl regeringen som oppositionspartierna, öppet ställer sig bakom dessa principer för att öka möjligheterna för fler partnerskap med biståndsgivare.

Det är också nödvändigt att både Somalilands regering och internationella partners drar lärdom från SDF:s framgångsrika arbetsmetoder och fokus på ömsesidigt ansvarsutkrävande. De framsteg som har gjorts hittills visar att SDF har lyckats åstadkomma anmärkningsvärda förbättringar med väldigt lite pengar (62 miljoner som donerats av Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Norge). Med lokalt och internationellt engagemang har SDF lyckats övervinna många hinder som tidigare underminerat människors strävan efter utveckling.

I linje med feministisk utrikespolitik

Det råder ingen tvekan om att nästa etapp i SDF:s strävanden kräver gemensam finansiering av regeringen i Somaliland och biståndsgivare. Landet har lyckats skapa fred, stabilitet och demokrati i en region som präglas av våld, terrorism och diktaturregimer. Därför är det oerhört viktigt att man även i fortsättningen får stöd från omvärlden. Sverige kan bidra till den positiva utvecklingen i landet genom att ansluta sig till SDF. Att ansluta sig till utvecklingsfonden är dessutom helt i linje med regeringens feministiska utrikespolitik, eftersom det skulle underlätta arbetet med att stärka kvinnors delaktighet och inkludering i demokratiskt beslutsfattande i Somaliland.

Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att civilsamhället i Somaliland inte stödjer regeringens beslut att skjuta upp parlamentsvalet, något som kritiserats av flera samarbetsländer. Risken är att detta påverkar både potentiella och nuvarande givare till SDF. Sådana oenigheter får inte överskugga och undergräva det långvariga utvecklingssamarbete som redan finns mellan biståndsgivarna och Somaliland. Vägen framåt bör fokusera på ömsesidigt samarbete och vänskapliga villkor i avtalen mellan Somaliland och biståndsgivare.

Samir Dualeh

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät