Debattörer efterlyser akut humanitär hjälp i Jemen och Myanmar

Flyktingläger i västra Burma

De rohingyer som är på flykt i Burma är i stort behov av humanitärt stöd. Foto: DFID Burma (CC BY-SA 2.0)

Av: Joanna Jiménez

I veckans debatt uppmärksammas två aktuella konflikter som kallar på akut internationellt humanitärt stöd – kriget i Jemen och förföljelsen av rohingyer i Myanmar. Dessutom diskuteras det svenska biståndet till Tanzania och flera hot mot kvinnors rättigheter.

21 november, 2018, Aktuell debatt

Flickdagen skapade debatt om svensk jämställdhetspolitik

Här är några tjejer i skolan i Centralafrikanska republiken.

Flickor och unga kvinnor har varit i fokus i veckans debatt. Här är några tjejer i skolan i Centralafrikanska republiken. Foto: Pierre Holtz för Unicef

Av: Joanna Jiménez

FN:s internationella flickdag den 11 oktober väcker funderingar och reflektion från flera håll. Öronmärkt bistånd eller inte, och Sveriges ansvar i att stå upp för flickors och kvinnors rättigheter har stått i fokus i svensk media under den senaste veckan.

17 oktober, 2018, Aktuell debatt

Surrogatmödraskap – kontroversiell graviditet

Rätten till barn och surrogatmödraskap är en omdebatterad fråga. Foto: Leonardo Aguiar, Flickr

Av: Joanna Jiménez

Kommersiellt surrogatmödraskap är en växande miljardindustri. Handeln har väckt frågor om ojämna maktrelationer och kvinnors mänskliga rättigheter. Trots förbud i Sverige kan svenska barnlösa par vända sig till utlandet. Flera kvinnorättsorganisationer menar på att den växande industrin måste förbjudas även utomlands. Många svenskar drabbas av ofrivillig barnlöshet. I en statlig utredning från 2016 undersöktes barnlösas […]

Läs mer »

27 mars, 2018, Nyhet