FUF:s Almedalsredaktion 2018

Almedalsredaktionen 2018 på plats i Visby.

Almedalsredaktionen

Sedan 2013 åker FUF varje år till politikerveckan i Almedalen för att bevaka den utvecklingspolitiska debatten och sprida kunskap om globala utvecklingsfrågor.

Almedalsredaktionen består av unga ideellt engagerade FUF-medlemmar. En ny Almedalsredaktion bildas varje vår genom att de som är ideellt engagerade i FUF. En förberedande utbildning hålls innan det bär iväg till Visby.

Genom gediget redaktionellt arbete – med filmade intervjuer, journalistiska texter, enkäter och tweets – blir FUF:s digitala kanaler självklara informationskällor för den som vill följa utvecklingsdebatten under Almedalsveckan. Ett viktigt syfte med bevakningen är att tillgängliggöra kunskap och diskussioner även för de som inte har möjlighet att delta på plats.

Dela det här: