Visar 1 till 10 av totalt 1568 resultat.

Landfokusering: Den stora biståndsreformen?

Av: Göran Holmqvist och Mats Hårsmar

En av de mer omtalade reformerna av det svenska biståndet under den gångna mandatperioden var beslutet att fokusera på ett färre antal sam- arbetsländer. Det var en reform som välkomnades inte minst av bistånds- förvaltningen. Ökad fokusering möj- liggör höjd effektivitet och därmed troligtvis bättre resultat av biståndet. Tre år senare kan man konstatera att den geografiska fragmenteringen av det svenska biståndet i stort sett är oförändrad.

24 november, 2010, Debatt

Resultatstyrning i biståndet: Kan ”obsessive measurement disorder” undvikas?

Av: Göran Holmqvist

Jag hade nyligen förmånen att få vara moderator på ett seminarium om resultatstyrning i biståndet, anordnat av Nordiska Afrikainstitutet, Föreningen för Utvecklingsfrågor och Riksbankens Jubileumsfond (se länkar nedan om seminariet). Rollen som moderator ger en privi- legiet att summera intryck och slut- satser från seminariet, som får stå helt och hållet för mig.

17 maj, 2011, Debatt

Hur kommersiella exportaffärer under 1970 talet i Afrika förvandlades till ”budgetstöd” åt Sverige 2011

Av: Bertil Odén

I sommar har det varit debatt kring att avskrivningar av förfallna men inte betalda lån till Demokratiska Republi- ken Kongo och Togo minskar biståndsbudgeten med motsvarande belopp, i detta fall drygt en miljard kronor. Hur gick då denna bantning av biståndsbudgeten egentligen till? Bertil Odén lämnar här sin bild av den stegvisa omvandlingen.

24 augusti, 2011, Debatt

Tvivelaktig hantering av EUs konsulttjänster

Av: Olof Hesselmark

De flesta anser väl att biståndsverksamhet ska bedrivas på ett effektivt sätt, så att så mycket som möjligt av resurserna ska nå fram till mottagarna. När det gäller EUs hantering av konsult- tjänster är det långt kvar till detta önskemål. Detta anser debattören Olof Hesselmark som här berättar om sina erfarenheter som konsult inom biståndsbranschen.

28 september, 2011, Debatt

Tro lagom på biståndet

Av: Joakim Stymne

Kanske något oväntat har biståndet varit ett av de politikområden som har kännetecknats av en särskilt skarp och ambitiös reformpolitik sedan den svenska allansregeringen tillträdde i oktober 2006. Förutsättningarna för en sådan politik såg inte självklart goda ut.  Till skillnad från många andra områden hade ingen gemensam allianspolitik formulerats för biståndet inför valet. När så […]

10 oktober, 2011, Debatt

Brist på kunskap i biståndsstrukturerna!

Av: Lisa Román

Förre statssekreteraren för utvecklingssamarbetet, Joakim Stymne, och förre idéproducenten vid den liberala tankesmedjan Timbro, Fredrik Segerfeldt, har fört biståndsdebatt i den norska konservativa studenttidningen Minerva. Inläggen har översatts och letat sig fram till nätplatsen Biståndsdebatten.se den 10 och 11 oktober 2011. Också jag känner Joakim Stymne och har stor respekt för honom och för det […]

17 oktober, 2011, Debatt

Den extrema fattigdomen kan bekämpas - nu!

Av: Olof Hesselmark

”Nu behöver vi inte vara hungriga längre.” Det säger en kvinna i Malawi när hennes lilla åker för första gången avkastar tillräckligt med mat för hela året. Hennes besked borde vara kärnan i alla diskussioner om hur man bekämpar fattigdomen i Afrika. En annan kvinna i filmen berättar att hon som ett resultat av de nya […]

6 december, 2011, Debatt

Lägg ner biståndet till länder i Europa

Av: Lars‐Erik Birgegård

Målet för svenskt bistånd är att “bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”. Det är ett bra mål. Det är tydligt och med säkerhet väl förankrat i värderingar, som ett flertal svenskar skattar högt. Det är då ett rimligt krav, att biståndet ges en sådan inriktning och utformning, att det motsvarar […]

13 december, 2011, Debatt