Våra lokalgrupper

(Bor du i Stockholm, se istället info under Redaktionen )

FUF Göteborg

FUF Göteborg arrangerar seminarier om aktuella teman inom ett globalt spektrum. De skriver även för magasinet i samma anda och publicerar bevakningar på sociala medier. 
– Kontaktperson: Elin Haglund, goteborg@fuf.se
Facebook

FUF Jönköping

FUF Jönköpings vision är att sprida kunskap om globala frågor och involvera studenterna på Jönköping University i utvecklingsdebatten, samt fungera som en länk mellan studenter och arbetsgivare. Följ de gärna på Facebook eller på deras Instagram för att ta del av deras kommande event!
– Kontaktperson: Ali Safari, jonkoping@fuf.se
Facebook / Instagram

FUF Linköping

FUF Linköping bidrar till föreläsningar och evenemang för att engagera och informera studenter inom globala utvecklingsfrågor.  Vi vill att fler studenter ska bli mer uppmärksamma kring utvecklingsfrågor. Följ oss på fb för att se uppkommande evenemang!
– Kontaktperson: Dirie Abukar, linkoping@fuf.se

Facebook

FUF Lund

FUF Lund is one of the largest local groups of the Swedish Development Forum (FUF) and has lately established itself as a major player in Lund’s associational life. The organisation has around 30 active members, split relatively evenly between Swedish and International students, and operates entirely in English. The organisation has three major pillars. The magazine group, which writes and edits FUF Magazine, the event group, which organises seminars, movie screenings and panel debates, and the podcast group. Wanna know more? Reach out through our facebook page, FUF Lund, or email!
– Kontaktperson: Johanna Caminati Engström, lund@fuf.se
Facebook

FUF Umeå

FUF i Umeå är under uppstart, vill du vara med och utveckla, utforma och skapa FUF Umeå? Kontakta Mikal, så berättar hon mer!
– Kontaktperson: Mikal Eyob, umea@fuf.se 

FUF Uppsala

FUF Uppsalas syfte är att hjälpa till att lyfta den globala utvecklingsdebatten och även agera länk mellan studentliv och arbetsliv för studenter som är intresserade av att jobba med utvecklingsfrågor. Deras intention är att hålla i olika seminarier varje termin där de bjuder in spännande och kunniga gäster för att samtala med studenter. De erbjuder inte bara en chans att lära sig mer om aktuella utvecklingsfrågor och samtidigt knyta kontakter med såväl yrkeserfarna experter som andra drivna studenter; de ämnar dessutom att skapa en härlig gemenskap genom andra event såsom filmvisningar och pubcrawls.
– Kontaktperson: Oskar Lindgren, uppsala@fuf.se
Facebook / Instagram

FUF Örebro

FUF Örebro har en vision om att sprida kunskap och information om utvecklings- och biståndsfrågor. De anordnar evenemang i form av föreläsningar, panelsamtal, dokumentär- och filmvisning samt diskussioner. Har du önskemål eller frågor? Tveka inte på att ta kontakt med dem!
– Kontaktperson: Sara Ali Abed, orebro@fuf.se
Facebook / Instagram

Finns ingen lokalgrupp där du bor? Är du intresserad av hållbar global utveckling, vill fylla på ditt CV med praktisk erfarenhet av att driva projekt och arbeta med utvecklingsfrågor?
Starta en egen FUF-grupp på din ort!
FUF:s kansli kommer att:

• vara bollplank för era idéer och tänkta aktiviteter
• erbjuda er att välja bland färdiga seminariepaket med talare från vårt nätverk
• lägga in era aktiviteter i vårt välbesökta kalendarium
• korrekturläsa och publicera era eventuella texter på vår hemsida
• bjuda in er till våra utbildningar och nätverksträffar
• erbjuda er platser i vårt mentorskapsprogram

Ni behöver:

• Inga förkunskaper!

• anordnar minst 3 aktiviteter per termin. Aktiviteter kan vara:
– roliga workshops,
– givande quiz-kvällar,
– filmkvällar med diskussion efteråt,
– intressanta seminarier (så kallade ”FUF-fåtöljer”),
– era interna redaktionsmöten om ni vill skriva artiklar till fuf.se,
….ni formar er verksamhet, med stöd av ss på kansliet!

• vara minst 2 personer

• ha en ansvarig som sköter kontakten med FUF:s kansli.

• ha ett uppstartsmöte varje termin där ni skriver protokoll.

• rapportera följande från era aktiviteter:
– antal talare – deltagare – könsfördelning – antal deltagare under 26 år

 

Vill du vara med och starta upp en lokalgrupp? Mejla till oss på kansliet agnes.cronholm@fuf.se och bli medlem här.

Dela det här: