Våra lokalgrupper
FUF Göteborg

Kontaktperson: Elin Haglund, goteborg@fuf.se

FUF Jönköping

Kontaktperson: Ali Safari, jonkoping@fuf.se

FUF Lund

Kontaktperson: Fredrika Sweno, lund@fuf.se

FUF Linköping

Kontaktperson: Dirie Abukar, linkoping@fuf.se

FUF Örebro

Kontaktperson: Alnada Altemimi, orebro@fuf.se

Är du intresserad av hållbar global utveckling, vill fylla på ditt CV med praktisk erfarenhet av att driva projekt och arbeta med utvecklingsfrågor?
Starta en egen FUF-grupp på din ort!
FUF:s kansli kommer att:

• vara bollplank för era idéer och tänkta aktiviteter
• erbjuda er att välja bland färdiga seminariepaket med talare från vårt nätverk
• lägga in era aktiviteter i vårt välbesökta kalendarium
• korrekturläsa och publicera era eventuella texter på vår hemsida
• bjuda in er till våra utbildningar och nätverksträffar
• erbjuda er platser i vårt mentorskapsprogram

Ni behöver:

• Inga förkunskaper!

• vara minst 2 personer

• ha ett uppstartsmöte varje termin där ni skriver protokoll.

• ha en ansvarig som sköter kontakten med FUF:s kansli.

• anordnar minst 3 aktiviteter per termin. Aktiviteter kan vara:
– era interna redaktionsmöten om ni vill skriva artiklar till fuf.se,
– seminarier (så kallade ”FUF-fåtöljer”),
– nätverksträffar,
– diskussionsmöten,
med mera!

• rapportera följande från era aktiviteter:
– antal talare – deltagare – könsfördelning – antal deltagare under 26 år

Vill du vara med och starta upp en lokalgrupp? Mejla till oss på kansliet agnes.cronholm@fuf.se