Våra lokalgrupper

(Bor du i Stockholm, se istället info under Redaktionen )

FUF Göteborg

FUF Göteborg arrangerar seminarier om aktuella teman inom ett globalt spektrum. De skriver även för magasinet i samma anda och publicerar bevakningar på sociala medier. 
– Kontaktperson: Elin Haglund, goteborg@fuf.se
Facebook

FUF Uppsala

FUF Uppsalas syfte är att hjälpa till att lyfta den globala utvecklingsdebatten och även agera länk mellan studentliv och arbetsliv för studenter som är intresserade av att jobba med utvecklingsfrågor. Deras intention är att hålla i olika seminarier varje termin där de bjuder in spännande och kunniga gäster för att samtala med studenter. De erbjuder inte bara en chans att lära sig mer om aktuella utvecklingsfrågor och samtidigt knyta kontakter med såväl yrkeserfarna experter som andra drivna studenter; de ämnar dessutom att skapa en härlig gemenskap genom andra event såsom filmvisningar och pubcrawls.
– Kontaktperson: Oskar Lindgren, uppsala@fuf.se
Facebook / Instagram

FUF Örebro

FUF Örebro har en vision om att sprida kunskap och information om utvecklings- och biståndsfrågor. De anordnar evenemang i form av föreläsningar, panelsamtal, dokumentär- och filmvisning samt diskussioner. Har du önskemål eller frågor? Tveka inte på att ta kontakt med dem!
– Kontaktperson: Sara Ali Abed, orebro@fuf.se
Facebook / Instagram

FUF Jönköping

– Kontaktperson: Ali Safari, jonkoping@fuf.se
Facebook

FUF Lund

– Kontaktperson: Fredrika Sweno, lund@fuf.se
Facebook

FUF Linköping

– Kontaktperson: Dirie Abukar, linkoping@fuf.se
Facebook

Är du intresserad av hållbar global utveckling, vill fylla på ditt CV med praktisk erfarenhet av att driva projekt och arbeta med utvecklingsfrågor?
Starta en egen FUF-grupp på din ort!
FUF:s kansli kommer att:

• vara bollplank för era idéer och tänkta aktiviteter
• erbjuda er att välja bland färdiga seminariepaket med talare från vårt nätverk
• lägga in era aktiviteter i vårt välbesökta kalendarium
• korrekturläsa och publicera era eventuella texter på vår hemsida
• bjuda in er till våra utbildningar och nätverksträffar
• erbjuda er platser i vårt mentorskapsprogram

Ni behöver:

• Inga förkunskaper!

• vara minst 2 personer

• ha ett uppstartsmöte varje termin där ni skriver protokoll.

• ha en ansvarig som sköter kontakten med FUF:s kansli.

• anordnar minst 3 aktiviteter per termin. Aktiviteter kan vara:
– era interna redaktionsmöten om ni vill skriva artiklar till fuf.se,
– seminarier (så kallade ”FUF-fåtöljer”),
– nätverksträffar,
– diskussionsmöten,
med mera!

• rapportera följande från era aktiviteter:
– antal talare – deltagare – könsfördelning – antal deltagare under 26 år

Vill du vara med och starta upp en lokalgrupp? Mejla till oss på kansliet agnes.cronholm@fuf.se

Dela det här: