Aktuell debatt

Vecka 22: Klimatfrågan, Israels och Kinas politik i veckans debatt

I veckan har klimatfrågan debatterats bland annat ur ett barnrättsperspektiv och den har också ställts i kontrast mot hälsofrågan. Man har även fortsatt att diskutera Israels politik och judiska ungdomsförbundet har uppmärksammat antisemitism i Sverige. Även Kinas politik har belysts, bland annat med anledning av Kinas behandling av uigurer i provinsen Xinjiang.

Under veckan har klimatfrågan fortsatt att debatterats ur flera perspektiv. Ordföranden för Rädda barnens ungdomsförbund och två representater för Aurora menar att den bristande insikten om klimatkrisens allvar är ofattbar, och att den för barn och unga är rentav livsfarlig:

– Hur kan svenska staten anses respektera barns rättigheter när den konsekvent motarbetar vår möjlighet till en framtid? skriver Anton Foley, Ida Edling Müller och Hanna Thessén.

Man har även debatterat miljözonsreglerna. Flera europeiska städer ser miljözoner som ett verktyg för att skynda på elektrifieringen och samtidigt förbättra luftkvaliteten.

– Så borde vi resonera också i Sverige, skriver tre debattörer från IVL Svenska Miljöinstitutet.

I en debattartikel i ETC menar representater för hälso- och sjukvården att klimatförändringar är det största globala hälsohotet under 2000-talet.

– Förändringarna har en accelererande påverkan på människors hälsa, men trots detta är frågan förvånansvärt osynlig inom svensk folkhälso­politik. Vi inom hälso- och sjukvården kräver ändring – innan det är försent.

Israels politik får kritik

Efter konflikten mellan Hamas och Israel i maj så fortsätter detta tema att diskuteras. Inna Michaeli, sociolog och styrelsemedlem i den tyska organisationen Jewish Voice for a Just Peace in the Middle East, menar att det är viktigt att skilja på Israel och judar för att bibehålla en antirasistisk ståndpunkt.

– Det israeliska apartheidsystemet grundar sin legitimitet bland annat på berättelsen om att om Israel kollapsar så kommer alla judar göra det, i Palestina och i övriga världen.

Debattören ställer sig frågan ”Ponera att judiskt liv inte kräver palestinsk död.”

– Tänk om judisk existens inte innebär att judar nödvändigtvis måste bli ockupatörer, kolonisatörer, barnamödare. Är inte förväntningen på oss att bli just dessa saker i sig det värsta antisemitiska antagandet av alla?

Israel debatteras också i Dagens nyheter där Gunnar Jonsson menar att det är dags att Israel byter premiärminister eftersom Benjamin Netanyahu blockerar initiativ:

– Israel måste pröva en annan väg för att säkra fred och demokrati. Kanske kommer en principlös kompromiss väl till pass.

Judiska ungdomsförbundet uppmärksammar den obehagliga utveckling av antisemitismen riktat mot unga svenska judar. De kritiserar att fördömanden från antirasistiska organisationer har lyst med sin frånvaro.

– Räknas antisemitismen inte in i kampen mot rasism?

Den varnar för en oroväckande utveckling runtom i Europa när det gäller ökande antisemitism.

Kritik mot Kinas regim

Den 4 juni var det årsdagen för massakern på Himmelska fridens torg. Debattören Arvid Åhlund menar i Expressen att det svenska näringslivet och regeringen måste inse vilka krafter vi har att göra med.

– Att fördjupad ekonomisk integration kommer att lösa de problemen på sikt, som till exempel Wallenbergarna hävdar, är fria fantasier.

Han anser att Sverige behöver ta fram en ny Kina-strategi eftersom strategin från 2019 är förlegad.

– Driv sedan på för en tuffare och mer konsekvent utrikespolitik i EU.

Den senaste tiden har även Kinas behandling av uigurer i provinsen Xinjiang fått kritik av människorättsorganisationer, internationella organisationer och ett antal länder. Bland annat USA:s utrikesminister har kommit med skarp kritik och EU, USA, Kanada och Storbritannien införde nyligen gemensamt sanktioner mot Kina. Faradj Koliev, forskare i statsvetenskap vid Stockholms universitet, menar att med rätt påtryckningsstrategi och diplomati kan internationella samfundet hjälpa den uiguriska befolkningen i Kina och att den Internationella arbetsorganisationen (ILO) kan spela en avgörande roll.

– ILO:s erfarenheter i Uzbekistans samt dess pragmatiska ansats skulle ge Kina en möjlighet att ompröva sin politik utan att tappa ansiktet. Detta är i alla fall värt ett försök.

Fortsatt debatt om giftskandalen i Chile

I en debattartikel i Svenska dagbladet fortsätter debatten om giftskandalen i Chile. Jonas Ebbesson, professor i miljörätt och ombud för Arica Victims i rättsprocessen, menar att det svenska gruvbolaget Boliden bör bidra till att gottgöra och korrigera företagets felsteg i Chile på 1980-talet, i stället för att förvränga historieskrivningen.

– Kostnaderna för att på ett hållbart sätt ta hand om avfallet är blygsamma i förhållande till de vinster som Boliden gör (ca 1 miljard per månad under senaste halvåret).

 

Ett urval av den senaste veckans ledar- och debattartiklar om global utveckling och Sveriges roll i världen: 

Kilmat och miljö:

Klimatpolitiken strider mot barnkonventionen
Anton Foley, Ida Edling Müller, Aurora, Hanna Thessén, Rädda barnens ungdomsförbund. Aftonbladet.

”Låt städer få stänga ute dieseldrivna lastbilar”
Mats-Ola Larsson, Anders Roth och Ågot Watne, Svenska Miljöinstitutet. Svenska dagbladet.

Klimatkrisen är största hälsohotet
Klas Ytterbrink Nordenskiöld, Läkare för Miljön m.fl. ETC.

Partierna står vid sidlinjen – inte vi klimataktivister
Simon Boerenbeker Klang, Sigrid Gyllenspetz Munro, Douglas Malm Rath. Aftonbladet.

Israel & Palestina

Judiskt liv kräver inte palestinsk död
Inna Michaeli, Jewish Voice for a Just Peace in the Middle East. ETC.

Varför är antirasisterna så tysta om judehatet?
Benjamin Blecher och Nina Tojzner, Judiska ungdomsförbundet i Sverige. Expressen.

Gunnar Jonsson: Överlevaren Netanyahu på väg mot undergången – det är på tiden
Gunnar Jonsson. Dagens nyheter.

Kina:

”Det finns sätt att hjälpa uigurerna”
Faradj Koliev. Svenska dagbladet.

Wallenbergarna är för naiva om Kinas makt
Arvid Åhlund. Expressen.

Övrigt:

”Boliden förvränger historieskrivningen”
Jonas Ebbesson, professor i miljörätt. Svenska dagbladet.

Gunnar Jonsson: Vansklig EU-jakt efter mer hård makt i Afrika
Gunnar Jonsson. Dagens nyheter.

Danska S vill dumpa asylsökande i Afrika
Jehna Al-Moushahidi. Aftonbladet.

Martin Liby Troein: I värsta fall ger Peru en försmak av pandemins politiska konsekvenser 
Martin Liby Troein. Dagens Nyheter

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät