Palestinas flagga. Foto: Ömer Yildiz, Unsplash

Nyhet

Våldet en konsekvens av nybyggarkolonialism

De senaste veckorna har ett krig mellan Israel och palestinska Hamas ägt rum. Flera liv har skördats och många människor har förlorat sina hem. Efter påtryckningar från FN och andra länder kom parterna överens om en vapenvila den 21 maj. Experter menar att våldet förvärras av Israels så kallade nybyggarkolonialism.

När den heliga fastemånaden Ramadan började gå mot sitt slut i början av maj eskalerade konflikterna i östra Jerusalem. Enligt internationella rättsväsenden och FN-organ anses den östra delen av Jerusalem vara en ockuperad stad som ingår i det ockuperade palestinska territoriet (oPt). Ett grannskapsområde i östra Jerusalem,  Sheikh Jarrah  har i generationer bebotts av palestinier men under de senaste åren har israeliska bosättare med hjälp av israelisk militär successivt tagit över palestinska hem. Vräkningarna som sker rättfärdigas med den israeliska lag som ger israeler rätt att ta tillbaka fastigheter som de ägde innan kriget 1948. Om vräkningarna fortgår kan det innebära att Israel får full kontroll av Jerusalem. 

I oktober 2020 beslutade en domstol att fyra palestinska familjer måste flytta från sina hem i Sheikh Jarrah innan den 2 maj 2021. Tvångsförflyttningen av dessa familjer gav upphov till demonstrationer. När familjerna överklagade domen trappades den israeliska militärens våld upp och flera fredliga demonstranter rapporterats ha utsatts för fysiskt våld och över 20 palestinier skadades

Våld utanför Al-Aqsa moskén

Palestiniernas möjlighet att vistas i den gamla staden i Jerusalem har starkt begränsats. Inför Ramadan bestämde den israeliska staten att antalet människor som får befinna sig i Al-Aqsa moskén inte får överstiga 10 000. Många muslimska palestinier upprördes av detta. Den israeliska militären hade blockerat motorvägen för resenärer som var på väg till Al-Aqsa, vilket ledde till att flera muslimska palestinier valde att gå längs motorvägen den 7 maj  för att tillbringa den sista fredagen av Ramadan i moskén. Efter fredagsbönen började de palestinier som befann sig i moskén att demonstrera. Den palestinska flaggan och hamas flaggan höjdes i luften. Den israeliska polisen besvarade demonstrationerna med tårgas, bedövningsgranater och gummibelagda stålkulor. Muslimer som var på väg in i moskén var tvungna att identifiera sig för israelisk polis innan de släpptes in. Våldet resulterade i att hundratals palestinier och sex israeliska poliser skadades , uppger den palestinska organisationen Palestinska röda halvmånen. 

Al-Aqsa moskén är den tredje heligaste moskén i världen som miljontals muslimer årligen besöker.
Konflikten eskalerar

Den våldsamma situationen i östra Jerusalem spred sig följande dagar över landet och värst drabbat blev Gazaremsan i Palestina och södra Israel. Flera tusentals människor har blivit tvungna att lämna sina hem till följd av det upptrappade våldet. Våldshandlingar utövades av både Israel och terrorstämplade Hamas. Trots Hamas medverkan i kriget har den israeliska militären haft ett övertag, något som tydliggörs när antalet dödsoffer beräknas. 232 palestinier varav 65 barn har dött i jämförelse med 12 israeler, varav 2 är barn. Den 21 maj kom Israel och Hamas överens om en vapenvila och hur länge den kommer att hålla är svårt att avgöra. Det senaste kraftiga våldet inträffade för 7 år sedan. 

Nybyggarkolonialism ökar motsättningar

Många experter inom området som exempelvis människorättsorganisationen Human Right Watch anser att det finns en djupare förklaring till varför konflikten mellan Palestina och Israel blossat upp de senaste veckorna. Israel har under årtionden successivt försökt att lägga beslag på allt mer palestinsk mark. Områden som tidigare beskrivits som neutrala är numera under israelisk kontroll. Flera opinionsskribenter har börjat tala om ”settler colonialism” eller så kallad nybyggarkolonialism, ett begrepp som tidigare mest förekom i vetenskapliga tidskrifter. Nybyggarkolonialism beskriver processen då ursprungsbefolkning i ett område förflyttas eller elimineras när nya bosättare flyttar in i området. Enligt Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet, är det viktigt att fler internationella aktörer använder sig av ett helhetsperspektiv när de talar om våldet i Palestina och Israel. Det får inte falla i glömska att det palestinska folket levt under ockupation sedan 1967. Ockupationen har tagit olika former under årens lopp men det stegvis ökande våldet, i syfte att ta kontroll över hela Västbanken, pågår fortfarande. Lindholm diskuterar vidare att det långsamma och utdragna våldet som bevittnats i oPt under maj månad med stor sannolikhet kommer att fortsätta, kanske inte i lika stor skala, men det kommer under perioder att trappas upp och i andra perioder kommer det vara lugnare, för det är nämligen så nybyggarkolonialismen bedrivs av den israeliska staten. 

Ramadan

Ramadan är den nionde månaden i den islamiska kalendern Hijra. Det är under den här månaden som muslimer världen över fastar från soluppgång till solnedgången.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: