Utrikesfödda kvinnor är en förbisedd resurs, och det krävs förändring för att denna grupp ska integreras i arbetsmarknaden. Det skriver debattörer från Soraya stödjour i Dagens ETC. Foto: southworks. Källa: Canva.

Aktuell debatt

Vecka 11: Debattörer diskuterar integration och terrorhot från IS

Under förra veckan diskuterade ledar- och debattskribenter bland annat att utrikesfödda kvinnor är en outnyttjad resurs – då Sverige förbiser dem på arbetsmarknaden. Terrorhotet från IS och att nedskärningarna i biståndet drabbar kunskapsutvecklingen både i Sverige och andra länder har också debatterats.

Under den gångna veckan har debattörer pekat på att Sverige låter potentiell migrationskapacitet vara outnyttjad. Zenobia Rizvi och Julie Chowdhury från Somaya stödjour skriver i Dagens ETC att utrikesfödda kvinnor är en förbisedd resurs, och att det krävs strukturell förändring för att denna grupp både ska integreras i arbetsmarknaden och sluta vara överrepresenterade i fall som rör våld i hemmet. Så länge dessa kvinnor faller mellan stolarna kommer målen för svensk jämställdhetspolitik aldrig nås, menar de.

Dessutom skjuter Sverige sig själv i foten när skärpta regler för anhöriginvandring avskräcker forskare från att komma hit. Det skriver Göran Arrius, ordförande Saco, och Sanna Wolk, ordförande i Sveriges universitetslärare och forskare, i Aftonbladet. Debattörerna hänvisar till statistik från Universitetskanslersämbetet som visar en nedåtgående trend av högkvalificerade utländska forskare som har kommit till Sverige sedan reglerna för anhöriginvandring skärptes.

– Forskare måste kunna ta hit sina familjer. Annars riskerar Sverige att förlora ledande forskare, skriver de.

IS fortfarande ett terrorhot

Terrorhotet från Islamiska staten, IS, är långt ifrån över då terroristgruppen växer i Afrika, vilket gör att den också kan bli ett hot mot Europa. Detta skriver Magnus Ranstorp, forskningsledare vid CATS/Försvarshögskolan, i Svenska Dagbladet. Han menar att IS enligt många inte längre anses utgöra ett allvarligt terrorhot sedan kalifatet kollapsade 2019, men att det inte är en korrekt uppfattning. Exempelvis har EU:s koordinator för kontraterror, Ilka Salmi, varnat för IS återhämtning i Irak och Syrien. IS-affilierade grupper har också fått starkare fäste i flera afrikanska länder.

”Nedskärningarna i biståndet slår mot kunskapsutvecklingen”

I en debattartikel i Omvärlden uppmanas regeringen att tänka om gällande nedskärningarna i biståndet – däribland i anslagen för forskning, som har mer än halverats i den nya biståndsbudgeten. Detta slår hårt mot kunskapsutvecklingen både i Sverige och andra länder, menar representanter från flera aktörer inom bistånd och global utveckling.

Detta stöd har varit helt centralt för fattiga länder att kunna utveckla en egen kunskapsbas och minska sitt stora beroende av utländska experter. Stödet har samtidigt ökat deras förmåga att aktivt delta i olika internationella forskningssamarbeten, skriver debattörerna.

De nämner även nedskärningarna i anslaget för information och kommunikation samt att flera biståndsfinansierade stipendieprogram avslutas – och menar att Sveriges kapacitet för att medverka i, debattera och granska utvecklingssamarbetet urholkas i och med nedskärningarna.

– Vi uppmanar regeringen att tänka om beträffande de nedskärningar som nu dramatiskt försämrar Sveriges förmåga att stödja och bidra till kunskap för utveckling i fattiga länder, liksom förmågan att medverka i arbetet för att möta akuta globala utmaningar, skriver de.

Integration, terrorhot och nedskärningarna i biståndet

Se alla utrikesfödda kvinnor som resurser för Sverige

Zenobia Rizvi, verksamhetschef Somaya stödjour och Julie Chowdhury, styrelseordförande Somaya stödjour, Dagens ETC

Forskare flyttar om deras familjer inte får invandra

Göran Arrius, ordförande Saco, och Sanna Wolk, ordförande Sveriges universitetslärare och forskare (Sulf), Expressen

Terrorhotet från IS är långtifrån över”

Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan, Svenska Dagbladet

Minskat forskningsbistånd drabbar Sverige

Rolf Carlman, vice ordförande, Föreningen för Utvecklingsfrågor, m.fl., Omvärlden

Övrigt om global utveckling

Stark, starkare, Xi. Taiwan bävar.

Heidi Avelan, Sydsvenskan

Sveriges ekonomi måste kopplas bort från Kinas.

John Gustavsson, doktor i nationalekonomi och tidigare politisk rådgivare (SD) i EU-parlamentet, Sydsvenskan 

Svenska ”feminister” trivialiserar hijab i EU

David Lega (KD), EU-parlamentariker, mfl., Expressen

Förhastad Natoprocess kan få stora konsekvenser.

Kerstin Bergeå, ordförande Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Sydsvenskan 

Beslagta Rysslands pengar och skänk dem till Ukraina

Andrius Kubilius, medlem av Europaparlamentet och tidigare premiärminister i Litauen, och Anders Åslund, senior fellow på tankesmedjan Frivärld, Dagens Nyheter

Stoppa oljeledningen som ska suga ut Afrika

Agnes Hjortsberg, Aurora, Dagens ETC 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät