En av Sveriges prioriteringar under EU-ordförandeskapet är att ro i hamn ett frihandelsavtal mellan EU och Mercosur-länderna i Sydamerika. Men det finns en oro hos klimat- och människorättsorganisationer att ökad handel mellan parterna kommer innebära mer skövling av Amazonas och ökad risk för kränkningar av urfolks rättigheter. Foto: Tom Fisk. Källa: Pexels.

Utvecklingsmagasinet förklarar

Klimatorganisationer kritiska till handelsavtal mellan EU och Mercosur

EU är i den avslutande fasen om ett frihandelsavtal mellan EU och Mercosur-länderna i Sydamerika, efter nästan 23 år av förhandlingar. Avtalet innebär minskade tullar på handel mellan länderna, men flera miljö- och människorättsorganisationer har kritiserat avtalet och menar att det kan leda till ökad skövling av Amazonas. 

EU-Mercosur frihandelsavtalet innebär att EU och Mercosur-länderna – Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay – kommer att minska tullar på handeln med produkter som exempelvis nötkött och soja mellan parterna. Avtalet initierades med förhoppningen om att det kommer förbättra handelsrelationerna mellan EU och Mercosur-länderna, eftersom det blir lättare att importera och exportera produkter länderna emellan.

Sveriges regering positiva till avtalet

Sverige, som nu är ordförandeland i EU, står bakom frihandelsavtalet. En av Sveriges prioriteringar under ordförandeskapet är att försöka få igenom avtalet. Även Spanien, som är kommande EU-ordförandeland, vill försöka få igenom avtalet, och det skapar just nu en “lucka” för att driva igenom det. Ministerrådet har redan lagt fram sitt förslag angående avtalet och nu är det de avgörande diskussionerna i EU parlamentet kvar. Ännu är det oklart exakt när avtalet ska röstas igenom, och det finns bland annat svenska EU-parlamentariker som är kritiska till frihandelsavtalet

– Det krävs att vi agerar nu. Det finns flera sätt att göra det på men ett uppenbart sätt är att naturligtvis frysa förhandlingarna om Mercosur-avtalet, sa Malin Björk (V) i EU-parlamentet 2019.

En annan stark motståndare till avtalet är den franska presidenten Emmanuel Macron, som kommenterade i februari 2023 att avtalet aldrig kommer gå igenom om det inte respekterar Parisavtalet, vilket innebär att det förhåller sig till lagstiftningar och avtal som fokuserar på bland annat klimatanpassning.

”Innebär ökad skövling av regnskogen”

Det finns en stor oro hos klimat- och miljögrupper och människorättsorganisationer att ökad handel kommer innebära en större skövling av regnskogen Amazonas och även ett kränkande av urfolks rättigheter då de bor och lever på stora delar av de hotade zonerna.

Den rådande oron gör att klimat- och miljögrupper arbetar flitigt med att opinionsbilda inom EU. Just nu sprids hashtagen #StopEUMercosur på Twitter och andra sociala medier där aktivister delar med sig om olika nyheter från deras respektive länder om hur de röstar om förslaget. Klimatorganisationen Amazon Watch är en av grupperna som har varnat för avtalet genom att släppa en broschyr som förklarar hur avtalet hotar både miljön och klimatet, men även urfolks rättigheter i Sydamerika.

Det innebär ökad skövling av regnskogen i framför allt Brasilien, eftersom vi får ett ökat incitament för de här varorna. Tanken är att Europa ska skicka teknik och bilar, och Mercosur-länderna skickar råvaror som kött, soja och socker, en industri som redan breder ut sig i regnskogen. Brasilien godkänner också väldigt många bekämpningsmedel som Europa har förbjudit, säger Karin Ståhl på Amazon watch Sverige i en intervju med Tidningen Syre. 

 

Dela det här: