Johanna Wolf, ideellt aktiv i FUF Stockholm

Krönika

Därför är det viktigt att sprida kunskap om världen

Världen blir mindre i takt med digitaliseringen. Samtidigt ser vi även hur komplex världen är och att utmaningarna kan vara svåra att lösa när vi inte jobbar tillsammans eller mot samma mål. Men varför är det viktigt att vi har kunskap om världen och alla utmaningar vi står inför? Läs mer om vad våra två ideellt aktiva medlemmar från FUF tycker om detta. De berättar om betydelsen av att hitta sin glöd och få en plattform att uttrycka sig på.

Under mina studier i Global Utveckling kändes den arbetsmarknad jag så småningom skulle ut på avlägsen och främmande. Vad skulle jag egentligen jobba med? Vilka frågor fick det att brinna i bröstet? Var skulle jag ens börja? Jag kände ingen som jobbade med utvecklingsfrågor och mellan universitetet och arbetsmarknaden gapade ett hål som jag kände ett allt större behov att överbrygga. Jag ville pröva mina kunskaper i praktiken och om jag ska vara helt ärlig, få det där ideella engagemanget på cv:t.

Jag förstod snabbt vilka frågor som fick mitt bröst att brinna

Att det blev just FUF var en, vad som skulle visa sig väldigt lycklig, slump. Ett utskick om uppstartsträff för ideellt aktiva som kom precis vid rätt tidpunkt. Första terminen som aktiv gav mig hopp, insikter och nya kontakter. Plötsligt var inte den där arbetsmarknaden så avlägsen och främmande längre. Jag förstod snabbt vilka frågor som fick mitt bröst att brinna och det kändes viktigt att få bidra till att mer nyanserad kunskap om världen publicerades för alla att ta del av. Som aktiv i FUF fick jag chansen att gräva djupare i sådana frågor jag tyckte det pratades alldeles för lite om i de stora medierna och intervjua spännande personer.

Det som händer där, berör också oss som är här

Den norska psykologen Per Espen Stoknes menar att vi människor har svårt att ta in och engagera oss i sådant som känns avlägset för oss. Vi bryr oss om det som känns verkligt och som är nära oss i tid och rum. Därför har många människor upplevt att klimatfrågan står utanför deras sfär av inflytande. Förr när världen var stor och många händelser och platser var avlägsna kunde vi slå ifrån oss kunskap och blunda. Men med globaliseringen och internet har världen krympt. Är det något Corona-pandemin har lärt oss så är det just hur sammankopplade vi alla är. Det som händer där, berör också oss som är här. Och de vi gör här berör i allra högsta grad de som är där. Klimatförändringarna är för den delen inte heller längre något som bara sker långt bort. Att öka sina kunskaper om världen är inte bara en handling av solidaritet utan en angelägenhet för oss alla. Utan kunskap om hur människor och natur påverkas av det samhälle vi lever i kan världen aldrig förändras till det bättre.

FUF blev en brygga mellan studier och arbetsmarknaden för mig personligen. På samma sätt kan den kunskap som förmedlas om världen genom FUF minska distansen, få oss att förstå hur vi alla är sammankopplade och fungera som en brygga mellan vi och dem.

-Johanna Wolf

Max Ericson är ideellt aktiv i FUF Göteborg

Jag tycker det är viktigt att unga röster blir hörda

Jag är med i FUF för att jag brinner för utvecklingsfrågor och för att jag vill i min fritid verka för att öka kunskap och engagemang för en hållbar global utveckling. Samtidigt som jag kan träffa andra som är intresserade av liknande frågor och skaffa kontakter för framtiden.

Jag tycker det är viktigt att unga röster blir hörda och att FUF fortsätter att engagera unga i dessa viktiga frågor kan smitta av sig på hela samhället.

Dessutom tror jag att det bästa sättet att bekämpa orättvisor och dagens stora globala problem är genom utbildning och kunskap. Speciellt viktigt har det blivit under de senaste åren med den desinformation som finns på internet. Att bedöma trovärdigheten i informationen som sprids kan vara svårt och då är det viktigt med trovärdiga organisationer som FUF som kan underlätta i vimlet.

FUF har en viktig roll i att lyfta perspektiv som vi sällan hör

Världen är lika stor som vanligt, men den kan verkligen kännas mindre. Internets räckvidd och global kommunikation har inneburit att det som händer i avlägsna länder kan verka vara lika nära det som händer i ens egna stad. Globaliseringen möjligheter är stora och för att skapa en global medvetenhet och arbeta för ett mer fredligt och rättvist samhälle krävs en förståelse för människor från andra bakgrunder och kulturer. Här tycker jag att FUF har en viktig roll i att lyfta perspektiv som vi sällan hör om i den allmänna debatten. Dessutom visar forskning att studenter som lär sig om globala frågor är mer än dubbelt så benägna att se vikten av att personligen agera och göra skillnad. Det är viktigt med en medvetenhet och kritiskt tänkande om frågor som fattigdom, klimatförändringar, religiösa och kulturella skillnader, världshandel och politik. Detta är något som även arbetsgivare har snappat upp i artikeln The report, The Global Skills Gap: preparing young people for the global economy, avslöjas det att när arbetsgivare rekryterar ny personal bedömer de kunskap och medvetenhet om världen som viktigare än en kandidats utbildning eller betyg.

Klimatfrågan – grunden för all social och ekonomisk välfärd i framtiden.

För mig är det extra viktigt att klimatfrågan lyfts fram i debatten. Det är ingen fråga som lämnar någon oberörd och den kommer i slutändan vara grunden för all social och ekonomisk välfärd i framtiden.

Antibiotikaresistens är annars en mindre fråga som jag tycker bör lyftas upp. Allt fler bakterier har utvecklat resistens mot antibiotika, och läget blir hela tiden värre.  Enligt läkare utan gränser beräknas år 2050 10 miljoner människor dö i läkemedelsresistenta infektioner om inga krafttag tas för att motverka utvecklingen.

-Max Ericson

Blev du inspirerad av Johanna och Max och vill hitta en kanal för ditt engagemang? Eller vill du stötta vår verksamhet och stå bakom alla fantastiska ideella i FUF? Bli medlem i FUF idag.

Bli medlem »

Detta är en krönika. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en krönika till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: