Demonstrationerna i Afrikas folkrikaste stad i Nigeria. Foto: Jerry Jallo

Demonstrationerna i Afrikas folkrikaste stad i Nigeria. Foto: Jerry Jallo

Analys

Polisbrutaliteten i Nigeria är ett globalt fenomen

Demonstrationer i Nigeria mot polisbrutalitet och korruption under hösten 2020 resulterade i flertalet dödsfall och arresteringar. Debatten om polisbrutalitet och övervåld handlar dock inte bara om Nigeria, det finns globalt och drabbar flertalet länder som alla verkar lida av flera gemensamma faktorer.

Nigerias gator fylldes av demonstranter efter att en video spreds i sociala medier, som visade att en man mördades av en person som misstänks arbeta för Special Anti-Robbery Squad (Sars). Sars är en specialenhet som grundades i syfte att motverka polisbrutalitet och bekämpa grov kriminalitet i landet, men demonstranter har anklagat Sars för polisbrutalitet och övervåld under flera års tid och att de egentligen motarbetar sitt syfte. Demonstranterna krävde till en början att Sars skulle läggas ner, vilket resulterade i att regeringen ersatte enheten med en ny i huvudstaden Abuja. Demonstranterna hävdade att det endast var ett försök av regering att “se bra ut på papper”. Så demonstrationerna har fortsatt och kräver att korruption ska stoppas, att det genomförs polisreformer som stoppar tortyr genomfört av poliser och dessa ställs inför rätta för deras agerande. Amnesty International rapporterade att mer än 50 personer har dött i protesterna över hela landet, trots att protesterna var fredliga till en början. Enligt Amnesty blev ett fredligt demonstrationståg i Lagos nedskjutet av säkerhetsstyrkor, men regeringen har förnekat anklagelserna. Många demonstranter har också till följd av demonstrationerna arresterats av polisen. Slutligen förbjöds demonstrationer i Lagos och sociala medier har blivit censurerade i de norra delarna av landet. 

Liknande demonstrationer har ägt rum i flera länder världen över, varav Black Lives Matter har fått mycket medial uppmärksamhet. Rörelsen startade 2013 i USA, som en protest mot en polis som oprovocerat skjutit en 17- årig afroamerikan i Florida friades. I början av 2020 eskalerade demonstrationerna igen när en polis vid gripandet av George Floyd kvävde honom till döds, efter att Floyd anklagats för att ha använt en förfalskad dollarsedel. Polisbrutaliteten i USA är tätt förknippad med rasism och polisreformer som anklagats för att vara rasistiska då forskning och statistik visar att unga afroamerikaner oftare än andra grupper utsätts för polisvåld. Black Lives Matter rörelsen har spridit över hela världen och flera demonstrationer har även ägt rum i svenska storstäder. Amnesty menar att  polisbrutalitet kan orsakas av flera faktorer, såsom som bristande lagstiftningar och olika former av diskriminering. I USA finns det exempelvis nio delstater som inte har lagar om dödligt våld som utförs av rättsväsendet. Protester har också ägt rum i Frankrike, Storbritannien och Ryssland där personer från etniska minoriteter och HBTQ+ löper större risk att utsättas för polisvåld. I alla exempel finns luckor i lagstiftningen och några fall har också antytt att bristande politisk representation för minoriteter är en del av problemet.  

Just bristande politisk representation av minoritetsgrupper anses vara ett av problemen i Nigeria eftersom regeringen består av politiker som har suttit länge vid makten. Under det förra presidentvalet 2019 var toppkandidaterna runt 70 år, trots att Nigerias utgörs av en väldigt ung befolkning med en nationell medianålder på 18 år. Demonstranterna har anklagat den sittande regeringen för att de inte haft kontakt med samhället och det i sin tur har påverkat den demokratiska utvecklingen negativt, delvis på grund av att samma politiker har suttit vid makten under lång tid. Även om åldersgränsen för att kunna ställa upp i valet precis har reducerat från 40 till 35 år, så de har varit svårare för unga politiker att få inflytande i stora arrangemang. 

En kombination av ojämlik politisk representation, bristfälliga lagstiftningar och diskriminering är några gemensamma faktorer som har bidragit till en global protest mot polisbrutalitet och övervåld. Tack vare Black Lives Matter rörelsen har polisbrutalitet och övervåld fått mycket uppmärksamhet och en global spridning. En ökad medvetenhet bland allmänheten har satt press på makthavare. Vare sig regeringen kommer att prioritera polisbrutalitet eller inte, så har de allmänhetens ögon på sig.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: