Den 11 september är det valdag i Sverige, och ännu fler bör visa sitt engagemang för globala utvecklingsfrågor på valsedeln. Det skriver FUF-medlemmen Marcus Karlén i en krönika. Foto: Jens O. Z. Ehrs/Southerly Clubs. Källa: Wikimedia Commons.

Krönika

Vad gör du den 11 september?

Valdagen är en högtidsdag för svensk demokrati, yttrandefrihet, föreningsfrihet och politisk jämlikhet. Och ännu fler bör visa sitt engagemang för globala utvecklingsfrågor på valsedeln och genom politiskt engagemang. Det skriver Marcus Karlén, ideellt aktiv inom FUF, i en krönika om riksdagsvalet den 11 september.

Den 11 september röstar du på det politiska parti som överensstämmer med dina värderingar. Det är en möjlighet för dig att översätta dina värderingar inom utvecklingsfrågor, hållbarhetsfrågor och mänskliga rättigheter till en valsedel i valurnan.

Till skillnad från vissa andra valdemokratier röstar du med en stor personlig säkerhet och hög rättssäkerhet i Sverige. Regeringsformen 3 kap. 1 § fastslår att Riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val. Och när du röstar upprätthålls det höga valdeltagandet och våra politiker får en god representativ spegling av befolkningens sammansättning.

För dig som är intresserad av Sveriges roll i världen innebär valdagen en möjlighet att påverka – såväl ditt närområde som i den stora världen. Politiken har makten att förändra och politiken behöver därför just dig. Valdagen förtjänar nämligen ännu större uppslutning och engagemang. Ta med din familj, kursare och granne till årets viktigaste dag. Tillsammans kan vi visa våra intressen i politiken.

Och för dig som inte har koll på hur de politiska partierna ser på olika utvecklingspolitiska frågor har Utvecklingsmagasinet tidigare publicerat flera artiklar på temat. FUF:s Almedalsredaktion analyserade till exempel alla partiledartal under Almedalsveckan och sammanfattade om, och i så fall vilka, globala utvecklingsfrågor som partiledarna nämnde. Analyserna visade en stor skillnad mellan partierna – tre riksdagspartier fokuserade enbart på Sverige i sina tal, medan övriga bland annat berörde klimatet, kriget i Ukraina och det svenska biståndet. Du hittar alla analyser här. Utvecklingsmagasinet har även efterfrågat debattartiklar från samtliga riksdagspartier om hur de vill att Sverige ska arbeta med globala utvecklingsfrågor – däribland klimatet, fred- och säkerhet, demokratiutveckling och mänskliga rättigheter. Fem av åtta partier inkom med artiklar: 

Är man intresserad av global utveckling är det bra att ha koll på var partierna står i dessa frågor – för att kunna göra ett så informerat val som möjligt när man står vid valurnan. Vill man engagera sig ännu mer för sina hjärtefrågor är nästa steg ett politiskt medlemskap, därefter engagemang och slutligen ett förtroendeuppdrag. Allt detta är viktiga saker för att upprätthålla både den svenska demokratin och Sveriges internationella arbete för fred och utveckling.

Detta är en krönika. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en krönika till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: