Funktionshindrade saknar möjligheten att ta sig till skyddsrum i tid vid bombningar, inte minst fly landet på grund av rörelsehinder, skriver Jesper Hansén i Omvärlden. Foto: Aleksey Filippov/UNICEF. Källa: Flickr.

Notis

Ukrainas 2,7 miljoner funktionsnedsatta exkluderas från humanitära insatser

Kriget i Ukraina har lämnat stora spår av förstörelse och inneburit allvarliga konsekvenser och förändrade livsomständigheter för landets civila befolkning. En särskilt utsatt grupp är de omkring 2,7 miljoner ukrainska invånare med funktionsnedsättningar.

Dödligheten hos personer med funktionsnedsättning är i väpnade konflikter två till fyra gånger högre än för de utan funktionsnedsättning. Funktionsnedsatta löper även tio gånger högre risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp än de utan funktionsnedsättning. Humanitära organisationer ska hittills ha misslyckats med att utforma inkluderande insatser för de med fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar i Ukraina, menar MyRight, den svenska funktionsrättsrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd. 

Ukrainska Tanya Hershova är rullstolsburen. När Ryssland först attackerade hennes hemstad Kamianske befann hon sig i sin lägenhet på fjärde våningen – som var extra utsatt vid bombningarna, berättar berättar hon för Time. Ingen av skyddsrummen i Kamianske gick att tillgå med rullstol, och Tanya kunde därmed först inte evakuera sitt hem med resten av de boende i lägenhetshuset.

Jesper Hansén, generalsekreterare för MyRight, lyfter detta i magasinet Omvärlden.

– Det borde vara en självklarhet för alla aktörer inom det humanitära fältet att arbeta utifrån medvetenheten att det finns personer med funktionsnedsättning i Ukraina och bland ukrainska flyktingar. Det är grupper som är särskilt utsatta, och som redan innan kriget ofta var bortglömda och osynliggjorda, skriver han. 

Dela det här: