Nyamko Sabuni höll sitt Almedalstal måndagen 5/7, men de globala frågorna uteblev

Nyhet

Sabuni stannar inom Sverige i sitt partiledartal

När Liberalernas Nyamko Sabuni talar som tredje partiledare under Almedalsveckan lägger hon stort fokus vid integration och skola, men i talet lämnar hon aldrig Sveriges gränser.

Det är under Almedalens andra dag som Sabuni håller sitt digitala partiledartal. Även om Sabuni talar om både pandemins effekter i Sverige och en potentiell borgerlig regering är det integration, trygghet och skola som är talets stora tyngdpunkter. Inrikesproblem med kriminalitet och parallellsamhällen beskrivs, och förskola, skola, arbete och företagande förklaras som bästa botemedel. Även om hon kort nämner vissa globala fenomen, som extremism och hedersvåld, stannar även dessa inom en nationell kontext.

Sabuni talar om det personliga nederlag och utanförskap som följs av en misslyckad integration, för den som till exempel inte får lära sig svenska eller som trots lång tid i Sverige inte får ett arbete. Talet stora fokus ligger däremot på integration som en trygghets- och säkerhetsfråga för det övriga svenska samhället, och inte på det lidande och den diskriminering som global migration ofta innebär. 

Trots ett i övrigt stort allmänt intresse för klimatfrågan utelämnas frågan helt ur Sabunis tal, i likhet med globala frågor i stort. Sabuni blir den tredje partiledaren som under Almedalsveckan väljer att utesluta de globala aspekterna av de samhällsproblem som nämns i talet. 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: