Annie Lööf är hittills den enda partiledaren som har talat om internationellt samarbete och globala demokratifrågor under Almedalsveckan

Nyhet

Annie Lööf fokuserar på demokrati och människans värde i sitt Almedalstal

På tisdagsförmiddagen håller Annie Lööf sitt Almedalstal där hon lägger stort fokus vid vad hon kallar ”den liberala demokratin”. Hon talar om yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och klimatförändringar, både i och utanför Sverige.

Centerpartiets Annie Lööf öppnar sitt Almedalstal med att i likhet med andra partiledare tala om trygghet, polisväsendet och kriminalitet, men talet tar därefter en skarp sväng utåt i världen, vilket gör Lööfs tal unikt i jämförelse med de hittills framförda partiledartalen. Med utgångspunkt i det kommunistiska Kinas attack mot tidningsredaktionen Apple Daily i Hong Kong talar hon om ett växande hot mot det öppna samhället: 

  – På plats efter plats flyttar öppenhetens, toleransens och den liberala demokratins fiende fram positionerna.

Lööf nämner både Orbáns Ungern, Lukashenkos Belarus och Putins Ryssland som exempel på hur det fria ordet och de mänskliga rättigheterna är under ständig kränkning. Lööf gör tydligt att den svenska motsvarigheten till dessa destruktiva krafter finns i Sverigedemokraterna. Lööf förklarar att det för Centerpartiet är uteslutet att samarbeta med ett parti som hon menar fördömer islam, kritiserar public service, ifrågasätter fri forskning och göder främlingsfientlighet och rasism.

Lööf betonar också starkt vikten av allvaret i klimatfrågan och den globala uppvärmningen:

  – Klimatförändringarna är vår tids största ödesfråga. En fråga om vår framtid, existens. En fråga vars akuta effekter visar sig så gott som dagligen just nu.

Lööf betonar hur politiker måste ta sitt ansvar och våga fatta tuffa beslut i frågan, men ger också exempel på hur Sverige bör ta tag i problemet. Gröna investeringar, utslussning av fossila bränslen, elektrifiering och minusutsläpp nämns som nödvändiga krafttag. 

Till sist knyter Annie Lööf samman till den rådande pandemin och pekar på förbättringar som skett världen över under dess 18 månader: USA har åter gått med i Parisavtalet, polio har utrotats från den afrikanska kontinenten och Costa Rica har blivit Centralamerikas första land att legalisera samkönade äktenskap. Med detta vill hon betona vilka framsteg mänskligheten tillåts att göra om vi har ett liberalt, öppet och demokratiskt samhälle. 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: