Ebba Busch framför den digitala Almedalsveckans andra partiledartal i riksdagen

Nyhet

Globala utvecklingsfrågor fick ingen uppmärksamhet i Kristdemokraternas Almedalstal

I Kristdemokraternas partiledartal under Almedalsveckans första dag fokuserade Ebba Busch på tre områden: vårdköerna, kriminaliteten och klyvningen av landet. Globala utvecklingsfrågor utelämnades helt.

Stort fokus på Sverige genom tre inrikespolitiska prioriteringar i Ebba Buschs Almedalstal: vårdköerna, kriminaliteten och klyvningen av landet. Under talet betonades att vården behöver befrias från en byråkratisk organisation som har skapat långa vårdköer och orsakat otillräcklig vård. Med allvarlig ton framhävde även Ebba Busch att kriminaliteten behöver bekämpas genom ny lagstiftning som hjälper till att motarbeta tystnadskulturer i utsatta områden.

Mestadelen av partiledartalet ägnades dock åt att påpeka hur den rödgröna politikens ökade investering i storstäderna drabbar rörelsefriheten och tillväxten i våra landsbygder. Busch framhävde att rörelsefriheten i och mellan landsbygderna behöver öka genom en förbättrad infrastruktur och en mer bilvänlig politik för att vi ska kunna fortsätta exportera och öka tillväxten i våra mindre städer. Samtidigt betonade Ebba Busch att Sverige är och ska vara världsledande i klimatomställningen. Hur en mer bilvänlig politik hänger ihop med denna vision utvecklades inte i talet och hur Kristdemokraterna ser på Sveriges roll och ansvarar för att nå internationella klimatavtal och hållbarhetsmål nämndes inte heller. 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät