Nyhet

Miljöpartiet pratar om klimatkrisen, men endast utifrån ett nationellt perspektiv

I miljöpartiets tal var det bland annat fokus på vad miljöpartiet gör för att lösa miljökrisen i Sverige. Men trots behov av internationellt samarbete gjordes inga kopplingar till global samverkan.

Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi inledde miljöpartiets Almedalstal genom att berätta om en stad i Kanada som nyligen brunnit upp i en skogsbrand:

– På ett ögonblick försvann alla sparade minnen i klimatkrisens lågor. Men ändå hamnar klimatkrisen i skuggan av regeringskrisen.

Stenevi lyfte sedan hur denna problematik existerar över hela planeten och att Miljöpartiet sitter i regeringen för att stoppa denna utveckling. Enligt Stenevi var det miljöpartiets politik som lett till ett fokus på miljövänlig industri. Trots att inledningen fokuserade på en global fråga, klimatförändringarna, diskuterades det aldrig vilken roll Sverige hade i detta globala sammanhang. Istället önskade Märta Stenevi att det engagemang som svenskar visar för att bevara regnskogen också skulle visas för vår egna urskog.

Fokuset på Sverige kvarstod genom hela talet. Stenevi ägnade lång tid åt att lyfta många andra politiska problem i Sverige. Slutligen beskrev hon hur miljöpartiet skulle fortsätta kämpa för miljövänliga reformer i Sverige. Men även om Stenevi beskrev miljöproblematiken som “vad spelar det för roll vilket land som är bäst, när inget land gör det som räcker?”, utelämnades Miljöpartiets vision om internationellt samarbete från Stenevis Almedalstal.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät