Jimmie Åkesson håller sitt partiledartal under den digitala Almedalsveckan 2021

Nyhet

Åkesson målar en mörk bild av Sverige och kritiserar multikulturalismen i sitt digitala Almedalstal

Otryggheten i Sverige är vårt allvarligaste problem, säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson under Almedalens fjärde partiledartal. Även detta tal utelämnar globala utvecklingsfrågor och internationellt samarbete under Almedalsveckan 2021.

Strävan efter ett tryggare Sverige och migration var i fokus under Sverigedemokraternas Almedalstal. Trots migrationens koppling till globala utvecklingsfrågor och behovet av internationellt samarbete, gjorde Sverigedemokraterna inga referenser till några sådana. 

Partiledaren Jimmie Åkesson öppnade sitt tal med dikten Svea från 1811 vars motiv en gång var att föra samman ett splittrat Sverige. Dikten satte en nationalistiskt ton som var närvarande genom hela Åkessons tal. 

Sverigedemokraternas framhävde strävan efter trygghet i ett land som enligt Åkesson är splittrat. För att motverka dessa splittringar bad Åkesson sina väljare att inte lyssna på vad han kallar det ”vänsterliberala etablissemangets” förskönande bild av Sveriges nutid. I talet framhävde även Åkesson att Sverigedemokraterna, som definierar multikulturalismen som en ond och falsk ”extremistisk överideologi”, önskar se en mer ödmjuk regering som tar avstånd från det icke-svenska. 

Slutligen nämnde Åkesson COVID-19-pandemin men trots behovet av internationellt samarbete för att undvika framtida pandemier och bekämpa den nuvarande situationen, utelämnade partiledaren kopplingen till internationell samverkan. 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät