Foto: Jairo Gallegos, Unsplash

Ledare

Klimatet i fokus på FUF-redaktionen

Nyligen avslutades klimatmötet COP24 i Katowice i Polen. Det är tydligt att mycket arbete kvarstår om vi ska uppnå mål 13 i de globala målen: att bekämpa klimatförändringarna. Skribenterna i FUF:s redaktion har valt att skriva om klimatfrågan i sina sista texter för i år. Ni får bland annat läsa om hur frisk världens luft egentligen är, om vad som händer när EU subventionerar produktion av palmolja, hur klimatförändringar bidrar till konflikten i Irak och tankar om att alla måste göra det en kan för klimatet. Och vad skulle hända om vi fick välja mellan ekologiska och ”gammelodlade” citroner på mataffären?

Med det önskar vi på FUF:s redaktion en god jul & ett gott nytt år!


FUF:s redaktion består av unga som lägger sin fritid på att förstå och berätta om världen. Unga med ett stort intresse och engagemang för global utveckling och Sveriges roll i världen. Unga människor som vill vidga perspektiven och öka kunskapen om hur världen ser ut utanför Sverige och Europa – bortom fake news, stereotyper och koloniala synsätt. Och som vill prata om vad som kan göras för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: