Kambodja är ett av 47 länder som ingår i handelsprogrammet. Everything But Arms, men riskerar nu att uteslutas. Foto: Matthew Klein, Flickr.

Nyhet

Kambodja kan uteslutas ur handelssamarbete med EU

Kambodja riskerar att bli uteslutna ur EU:s handelsprogram på grund av landets bristande respekt för demokrati och mänskliga rättigheter.

Den 12 februari inledde EU-kommissionen en granskning av Kambodjas deltagande i handelsprogrammet Everything But Arms (EBA). EBA möjliggör för låginkomstländer att exportera tullfritt till EU. Alla varor utom vapen och ammunition ingår i handelsprogrammet. Syftet är att gynna ekonomisk utveckling och minska fattigdom. Kambodja är ett av 47 länder som ingår i programmet, men riskerar nu att uteslutas. Det dröjer dock länge innan ett beslut är fattat, processen förväntas pågå under minst ett år.

Beslutet är inte helt oväntat, en EU-delegation besökte Kambodja redan i juli 2018 för att granska hur landet följer de mänskliga rättigheterna. EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström menade att “social rättvisa” och “respekt för mänskliga rättigheter” fyller en central del i EU:s handelspolicy. Kränkningar av politiska rättigheter och den starka regleringen gentemot civilsamhälle och fackföreningar är enligt EU-kommissionen det som framförallt lett fram till granskningen.

Enligt Human Rights Watch är yttrandefriheten mycket hårt reglerad i landet. Regeringskritiska inlägg på sociala medier leder till åtal och det finns inte längre någon oberoende media. Under 2018 såldes den tidigare högt ansedda tidningen Phnom Penh Post till affärsmän med nära band till premiärministern Hun Sen. Den politiska oppositionen är i stort upplöst efter att oppositionsledaren Kem Sokha fängslades hösten 2017.  Kort därpå upplöstes partiet av högsta domstolen och i juli 2018 fick det ledande partiet Cambodian People’s Party (CPP) alla 124 platser parlamentet. Hun Sen har styrt Kambodja sedan 1985.

Kambodja har årtionden av en växande ekonomi bakom sig och är på väg att gå från ett låginkomstland till ett lägre medelinkomstland. Under 2018 exporterades varor till ett värde av 4,9 miljarder dollar till EU vilket motsvarar nästan hälften av Kambodjas totala export. Kambodja är den andra största användaren av EBA, på första plats ligger Bangladesh. Kambodjas textilindustri är den främsta exportsektorn och sysselsätter mer än 700 000 människor.

RGC menar att EU-kommissionens beslut är “extremt orättvis” och att de inte respekterar Kambodjas suveränitet. European Chamber of Commerce i Kambodja har förklarat att de ställer sig emot EU-kommissionens beslut. Ett uteslutande skulle få enorma konsekvenser för hundratusentals, inte sällan kvinnliga, arbetare.

Everything But Arms (EBA)

Everything But Arms är ett handelsprogram mellan EU och låginkomstländer som etablerades 2012.

Det möjliggör tullfri export av alla varor utom vapen och ammunition till länder inom EU.

För att få ta del av förmånen behöver länderna respektera grundläggande mänskliga rättigheter och ILO:s. kärnkonventioner.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: