Intervju

Svenska forskare satsar på att förutspå konflikter

Freds- och konfliktforskare vid Uppsala Universitet har som mål att kunna förutspå väpnade konflikter världen över. Om de lyckas kan humanitär hjälp nå fram tidigare och konflikter kan hanteras fortare. FUF har talat med forskaren Håvard Hegre för att höra mer om hur detta skulle vara möjligt.

Samma dag som andra mötet mellan presidenterna Donald Trump och Kim Jong-un äger rum möter jag upp en annan ledare med intresse att förebygga väpnade konflikterna i världen – om än lite mindre dramatiskt. Norrmannen Håvard Hegre är projektledaren för ViEWS: A Political Violence Early Warning System och tar emot mig i sitt kontor intill Fyrisån i Uppsala. ViEWS bedrivs sedan starten 2017 av ett gäng forskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Tillsammans samlar de in data om gamla och pågående konflikter för att träna datasystem i att förutspå väpnade konflikter.

Hegre berättar att idéen till ViEWS uppkom i samband med att han skrev en rapport om att bryta de mönster i hur konflikter upprepar sig (”Breaking the Conflict Trap”) under hans år som anställd på Världsbanken.

– Många observatörer har pekat på de stora vinsterna med att förhindra väpnade konflikter och tyckte att det skulle vara intressant att se om det är möjligt att förutspå konflikter och hur väl man skulle kunna göra det, säger Hegre.

Hittills ger ViEWS månadsvisa prognoser om framtida konflikter endast i Afrika, men målet är att täcka konflikter världen över. Hegre förklarar att de här prognoserna kan underlätta internationella organisationers arbete på flera vis, till exempel vid planering av ingripande i förutspådda konflikter och av humanitär hjälp. Dessutom skulle organisationer på förhand kunna avgöra riskerna för fredssoldater vid utplacering.

Idag lyckas ViEWS väl med att förutspå existensen av långvariga aktiva konflikter, så som de i östra Kongo-Kinshasa (pågående sedan 1994). Sämre är datasystemet på att ge prognoser för nya konflikter i tidigare icke-drabbade områden. Hegre förklarar att det är alltmer vanligt att regimer i afrikanska länder håller politiska val i, inte i syfte att främja demokratin, utan snarare i syfte att legitimera den redan styrande eliten.

– Gång efter annan ser vi valfusk leda till militärkupper och följaktligen till krig. I nuläget är detta svårt för datasystemet att förutspå, men vi arbetar med att samla data och specificera modeller för kopplingen mellan val, kupp och konflikt, säger Hegre.

Klimatförändringar är dock inget ViEWS:s databas tar hänsyn till, trots de dystopiska rubriker som genomsyrar media dagligen. Håvard Hegre menar på att den här typen av teorier om att fattigdom leder till konflikter är en förenklad modell av människan – i själva verket handlar det om cyniska eliter som ser chansen att utnyttja rådande krissituationer i hopp om att öka sin egen förmögenhet.

– Här i Kongo, som idag är väldigt konfliktdrabbat, finns mängder av mineraler som kommer vara värdefulla i övergången till en mer omfattande elanvändning och riskerar därför att drabbas av ännu större konflikter framöver, säger Hegre och drar handen i cirklar över den meterstora Afrika-planschen på väggen.

“Ensam är inte stark” är ett ordspråk som även gäller för ViEWS; samarbete med experter från olika domän är en förutsättning för att utveckla datasystemet genom nya innovation och idéer. Det är tillsammans som forskarna kan bidra till ökade möjligheter att rädda liv.

Läs mer om ViEWS här.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: