Säkerhetsfrågor och Kinas närvaro på den afrikanska kontinenten var två ämnen FUF bevakade under torsdagen i Almedalen.

Fredag på Almedalsveckan: Säkerhetsfrågor och Kinas närvaro i Afrika

Under fredagen höll Ebba Busch (KD) och Nooshi Dadgostar (V) sina partiledartal i Almedalen. Båda fokuserade på inrikespolitik, men nämnde bland annat Rysslands krig i Ukraina. FUF intervjuade bland annat Björn Cappelin från Utrikespolitiska institutet om Kinas ökande närvaro och investeringar i Afrika.
– Det finns farhågor om att det välstånd de här investeringarna ska generera inte riktigt når de breda folklagren, säger han.

Under fredagen var det dags för Ebba Busch (KD) och Nooshi Dadgostar (V) att inta Almedalsscenen för sina partiledartal. Båda partiledarna fokuserade främst på inrikespolitik i sina tal. Ebba Busch berörde dock vissa fred- och säkerhetsfrågor – däribland Sveriges Natoansökan. Med våra vapensystem och stridskrafter menade hon att “Turkiet ska vara tacksamma för den hjälp Sverige kan ge”, och påstod att Sverige kommer göra hela Nato starkare.

Hon berörde även kriget i Ukraina och utlovade fortsatt stöd till det ukrainska folket. Även Nooshi Dadgostar nämnde Rysslands krig i Ukraina och flyktingkrisen som invasionen har orsakat.

– Putins vansinniga krig är ett angrepp mot oss alla, konstaterade hon.

Läs hela sammanfattningen av vad Ebba Busch sa om globala frågor här och vad Nooshi Dadgostar sa här.

Videointervjuer: Kinas närvaro i Afrika och urfolks roll i den gröna omställningen

Björn Cappelin, biträdande centrumchef vid Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet, kommenterar Kinas ökande närvaro i Afrika, landets intresse för råvaror på den afrikanska kontinenten och varför detta väcker kritiska röster i väst.

– Det finns en oro att Kina stärker en redan stark kontroll över värdekedjorna, vilket kan vara till nackdel i väst, säger han. Se hela intervjun med Björn Cappelin här.

Hedvig Schylander, klimatsakkunnig på Naturskyddsföreningen menar att urfolk sitter på en värdefull kunskap för den gröna omställningen, exempelvis gällande hur man lever i symbios med naturen och jordens ekosystem.

– Det är väldigt viktigt att de får ett reellt deltagande och reella förutsättningar att vara med och bestämma på internationella klimattoppen (..) och i andra beslutsprocesser kring hur klimatomställningen går till i deras traditionella områden, säger hon. Se hela intervjun med Hedvig Schylander här.

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät