Under 2020 har diskrimineringen mot HBTQ-personer fortsatt öka i Polen. Foto: Unsplash

Nyhet

EU tar upp kampen mot Polens HBTQ-fria zoner

Precis som i många andra delar av världen har högerpopulismen och diskrimineringen mot HBTQ-personer växt i Polen. Sedan två år tillbaka har den polska regeringen deklarerat en tredjedel av Polens städer som HBTQ-fria zoner. Rapporter från 2020 beskriver hur zonerna både kan ses som exempel på hur demokratiska institutioner försvagats under pandemin, men också som en del av en längre process av demokratisk degradering.

I tankesmedjan och den ideella föreningen Civil development forums (FOR:s) rapport Rule of Law in Poland 2020: The Rule of Law crisis in the time of the Covid-19 pandemic beskriver Eliza Rutynowska, Marek Tatała och Patryk Wachowiec hur hur auktoritära krafter under pandemin försvagat Polens demokratiska institutioner genom att förstärka sin egen makt och rättfärdiga inskränkningar på mänskliga rättigheter. Den liberala demokratins kontrollfunktioner har försvagats, transparensen har försämrats och anti-demokratiska lagar har implementerats. Regeringen, som består av partiet Lag- och Rättvisa samt två mindre koalitionspartier, har även introducerat begränsningar av rättigheter och friheter utan laglig grund. 

Polen rankas av ILGA-Europe, en organisation för homo- och bisexuellas, trans- och intersexpersoners rättigheter, som det värsta landet i Europa för HBTQ-personer – med tanke på både den juridiska och sociala situationen. FOR, som arbetar för demokrati, frihet och rättssäkerhet i Polen, menar att den högerpopulistiska regeringen bidragit till det försämrade läget genom porträtteringen av HBTQ-personer som folkets fiender. Även om de HBTQ-fria zonerna saknar rättslig betydelse, beskriver rapportförfattarna hur dessa typer av symboliska åtgärder ökar riskerna för diskriminering och hatbrott mot HBTQ-personer.

Rutynowska berättar, för Human Rights Pulse, att hon inte tror dessa tendenser kommer att minska under 2021, utan förväntar sig fortsatt diskriminering av HBTQ-personer och ett ännu mer skadat rättssystem om ett år. Hon understryker särskilt hur omvalet av Polens president Andrzej Duda riskerar att leda till ytterligare inskränkningar i grundläggande mänskliga rättigheter – där HBTQ-personer är särskilt utsatta.

Till följd av den negativa utvecklingen inom EU, särskilt tydlig i länder som Ungern och Polen, har EU-parlamentet utropat EU som en frihetszon för HBTQ-personer. Handlingen är en symbolisk gest i syfte att ta avstånd från specifika medlemsländers negativa utveckling – men åtgärden behöver enligt rapporten kompletteras med formella sanktioner. I rapporten Rule of Law in Poland 2020: International and European responses to the crisis belyser rapportförfattarna vikten av konkreta och kraftiga åtgärder för att bryta den negativa trenden – för annars finns en risk att problemen både utvecklas i Polen och sprider sig till resten av Europa.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: