Den sydafrikanska virusvariantens låga känslighet mot vaccin skapar problem i södra Afrika. Foto: Global Panorama, flickr

Nyhet

Muterat coronavirus skapar utmaningar för vaccinsamordningen i södra Afrika

Eskalerande spridning av en muterad, mer smittsam variant av coronaviruset ökar behovet av en snabb och effektiv vaccindistribution i södra Afrika. Detta samtidigt som osäkerhet kring effektiviteten av Astra Zenecas vaccin mot den muterade virusversionen prövar sjukvård och samordningsprojekt.

Efter en turbulent start på året annonserade vaccinsamordningsintiativet Covax den efterlängtade nyheten att leveransen av vaccin till låg- och medelinkomstländer världen över har påbörjats. Redan i det initiala skedet tampades distributionsprojektet med motgångar. Flera förhinder, såsom otillräcklig finansiering, ett krypande marknadsutbud och hamstring av vaccin i höginkomstländer har försvårat för samordningsprojektet. I södra Afrika skapar en ny virusmutation, som först upptäcktes i Sydafrika, ytterligare prövningar. 

 – Vår personal bevittnar de allvarliga effekterna av den andra vågen i södra Afrika, där sjukvårdssystemen och dess personal kämpar för att hantera inflödet av patienter. I Sydafrika finns inte tillräckligt med vårdpersonal i många av de värst drabbade områdena och sjukhusen där kämpade sedan tidigare för att kunna ge vård, säger Philip Aruna, ansvarig för Läkare utan gränsers insatser i södra Afrika i deras rapport.

Studieresultat pekar på nedsatt effektivitet

Preliminära resultat från en mindre, sydafrikansk studie visar att Astra Zenecas vaccin endast har begränsad effektivitet mot milda och måttliga symptom av det muterade viruset. I ett pressmeddelande framför WHO att organisationens expertgrupp SAGE rekommenderar fortsatt bruk av vaccinet, även i länder med utbredd spridning av det muterade viruset. SAGE uppmärksammar att studien visar på att det finns ett brådskande behov av en samordnad insats för att bevaka och utvärdera nya virusvarianters påverkan på vacciners effektivitet. Eftersom studien utförts i liten skala med endast yngre deltagare med en medelålder på 31 år, belyser WHO behovet av ytterligare studier för att kunna fastställa effektivitetsnivån mot allvarligare symptom. En studie som i mars publicerades i tidskriften New England journal of medicine pekar även på minskad effektivitet hos vaccinet. Den svensk-brittiska vaccinproducenten Astra Zeneca uppger att deras vaccin tros skydda mot allvarliga symptom trots den minskade effektiviteten. Företaget menar att vaccinet därför fortfarande kan ha en central roll för att avlasta sjukvården i områden med utbredd spridning av mutationen. Astra Zeneca arbetar nu tillsammans med Oxford University för att anpassa vaccinet till att vara mer effektivt mot den sydafrikanska virusvarianten, rapporterar CNN.

Vaccinet utgör en central komponent av massvaccinationsprogram världen över och är speciellt aktuellt för låg- och medelinkomstländer, då det är billigare och lättare att transportera än flera av de konkurrerande vaccinen. Av de 337 miljoner doser som Covax siktar på att distrubera, består upp till 336 miljoner doser av Astra Zenecas vaccin. Problematik med vaccinet kan bidra till att öka klyftorna mellan världens rikaste och fattigaste länder, skriver CNN.

Södra Afrika är hårt drabbat

Mutationen har nu blivit den dominanta virusvarianten i södra Afrika. Sedan pandemins start har Sydafrika, som har drabbats allra hårdast på den afrikanska kontinenten, rapporterat upp till 1.5 miljoner fall av coronaviruset. Cirka 90 procent av de smittade tros bära på virusmutationen. Läkare utan gränser rapporterar att situationen i Mocambique, Swaziland och Malawi även är synnerligen akut. Sjukvården är tungt belastad och behovet av vaccin kritiskt.

– Jag hade mycket hopp om att vaccinet skulle förändra den situation vi befinner oss i som land. Många förlorar sina jobb. Jag är läkarstudent och vi är verkligen sårbara för Covid-19. Det var en besvikelse för mig när jag hörde att effekten av vaccinet var lägre, berättar en anonym, sydafrikansk sjukvårdare för BBC.

Sydafrika och Swaziland stoppar vaccinet

Sydafrika har nu sålt sina Astra Zeneca doser till 14 andra länder inom den Afrikanska unionen, rapporterar Aftonbladet. Hälsominister Zweli Mkhize uttrycker besvikelse över att vaccinet inte har visat sig mer effektivt, men bekräftar att landet har säkrat nio miljoner doser av Johnson & Johnsons-vaccinet, som tros vara mer effektivt mot mutationen. CNN skriver att även Swaziland, som haft förväntningar att kunna vaccinera 20 procent av befolkningen via Covax, har annonserat att Astra Zenecas vaccin inte kommer att användas. Landet avvaktar med att administrera de doser som har mottagits.

– En verkligt rättvis fördelning av vaccin handlar inte enbart om att länder ska få tag på vaccin, utan det måste vara rätt vaccin som är anpassat till kontexten och virusvarianterna som är mest förekommande i landet. Länder måste också få vaccin i tid, och till ett överkomligt pris. Om inte rika länders ledare och läkemedelsbolagen prioriterar det här omgående så riskerar nya pandemier av vaccinresistenta former av coronaviruset att uppstå. Och sådana pandemier motverkas inte av reserestriktioner utan av solidaritet, säger  Tom Ellman, som ansvarar för Läkare utan gränsers medicinska team i Sydafrika i organisationens rapport.

Sjukvården i Sydafrika är tungt belastad och kämpar för att begränsa smittspridningen. På bilden Steve Biko sjukhuset i Pretoria. Foto: International Monetary Fund, flickr

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: