Vänsterpartiet vill se ett EU där klassklyftor bekämpas och där hudfärg inte har någon betydelse för hur du blir behandlad, skriver Rebar Alnazar.

Debatt

Ett Europa för alla – inte bara de rikaste

Vänsterpartiet vill se ett Europa där demokratin är självklar, där klassklyftor bekämpas, där grön teknologi är vägen framåt och där din hudfärg inte ska ha någon betydelse för hur du behandlas. Vi vill ha ett Europa för alla – inte bara de rikaste, skriver Rebar Alnazar.

Den här artikelns rubrik kan ses som en kort summering av Vänsterpartiets politik inom EU och sannerligen för hela Europa. Dagens EU är fyllt till bredden av allsköns lobbyister, högerpolitiker och andra makthavare som vill dra utvecklingen bakåt vad gäller flertalet frågor – och samtidigt se till att tjäna en stor peng medan detta görs.

Europa bildades inte som ett fredsprojekt eller som en union som främjar progressiva krafter. EU bildades i sviterna efter andra världskriget i form av kol- och stålgemenskapen (EKSG). Tillverkningen och försäljningen av kol och stål skulle ske under insyn av de inblandade parterna. Slutligen skulle den form av EU som vi känner till idag, frånkopplat EKSG, komma till och fokus låg då på att förenkla flytt av varor, arbetskraft, tjänster och så vidare. Kort och gott bildades EU för att blidka och förenkla de rikas intressen och välmående.

Det EU som vi ser idag är knappast bättre. Vi ser hur högerkrafter dominerar det politiska fältet. Rasism och kvinnohat börjar bli mer regel än undantag. Abortfrågan har åter kommit på agendan, samtidigt som gränsvakter skjuter mot flyktingar utan konsekvenser. Detta samtidigt som det kommer önskemål om att EU ska utvecklas i en mer federalistisk riktning, vilket skulle innebära att många av de lagar och friheter vi har i Sverige koncentreras till Bryssel.

Vänsterpartiet vill motverka denna högerpolitik. Vi kräver humanare lagar gällande flyktingar och kommer att bekämpa de rasistiska krafter som kräver än fler utvisningar, stängsel och murar. Vi är emot fästningen Europa.

Vi kräver en feministisk politik som står upp för kvinnors rättigheter. Rätten till abort ska vara självklar, så också lika lön för lika arbete och vi kommer att, med alla medel, kämpa emot könsbaserat våld.

I flera undersökningar har Vänsterpartiet rankats som det bästa svenska partiet för miljön och klimatet. Så kommer det att fortsätta. Vi vet att marknaden – som till stor del fört oss till det klimatkaos vi ser idag – inte kan lösa allt. Statliga investeringar i ren energi och grön teknologi är således vägen framåt.

Som ett socialistiskt parti kommer vi alltid stå upp för strejkrätten och fackens rättigheter. Bra arbetsvillkor, ett gott arbetsklimat och en skälig lön är sådant som borde vara självklart inom hela EU – för alla arbetare.

Allt detta kombinerat med ett rättvist skattesystem utan kryphål. De rika ska inte få stjäla folkets pengar och sätta in dem på bankkonton i Panama eller på Caymanöarna. Skatter ska betalas in och läggas på vård, skola, omsorg och alla delar av den välfärd vi önskar att hela Europa skulle införa.

Vänsterpartiet kämpar således för ett socialistiskt Europa. Ett Europa där demokratin är självklar och infinner sig även på arbetsplatsen. Ett Europa där grön teknologi ser till att varje hushåll får sin el. Ett Europa där människor av alla könstillhörigheter känner sig säkra på gator och torg. Ett Europa som inte rustar upp militärt. Ett Europa som bekämpar klassklyftor och ett Europa där din hudfärg inte ska ha någon betydelse för hur du behandlas.

Denna kamp är dock inte enkel och därför är det viktigt att vänsterpartisterna i EU-parlamentet blir fler. En röst för Vänsterpartiet är en röst för den progressiva och optimistiska framtid som EU så innerligt behöver.

Rösta rätt, rösta rött och rösta för ett Europa för alla – inte bara de rikaste.

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: