Vi vill utveckla EU och samarbeta mer – inte mindre, skriver Liberalerna Caroline Rhawi och Anders Rehnberg.

Debatt

Liberalerna: Vi ska inte göra EU lagom, vi ska göra EU bättre

EU är vårt viktigaste verktyg för att motverka klimathotet, hantera brottslighet och åstadkomma fred och frihet i världen. Därför vill vi utöka samarbetet till ett europeiskt FBI, en gemensam klimatpolitik och en samlad utrikespolitik, skriver liberalerna Caroline Rhawi och Anders Rehnberg.

Liberalerna tog ställning för europeiskt samarbete långt innan Sverige blev medlem i EU. Vi var det första partiet att säga ja – och även om de flesta partier nu delar vår positiva syn på svenskt EU-medlemskap – så är vi ofta ensamma när det kommer till att vilja utveckla EU och samarbeta mer.

Tack vare EU kan vi resa, jobba och leva fritt i Europa. Våra företag kan exportera helt fritt till 27 andra länder och tack vare EU:s frihandelsavtal har vi också en möjlighet att sälja varor till exempelvis Kanada och Japan utan att behöva betala tullar. EU är inte ett mål i sig, men det är ett avgörande verktyg för att uppnå vårt mål om mer frihet för individer i Sverige, Europa och världen.

EU är vårt viktigaste verktyg för att motverka klimathotet, och samarbetet är nödvändigt om vi ska kunna hantera såväl migration som gränsöverskridande brottslighet. EU är dessutom en avgörande röst för mänskliga rättigheter i världen.

Vi är inte ensamma om att se detta. Nyligen kom en rapport om att 8 av 9 svenskar vill stanna i EU, och runtom i Europa är stödet för EU starkare än det någonsin varit. Samtidigt är det tydligt att många är kritiska till dagens EU och många upplever att unionen inte levererar tillräckligt.

Vi vill ha europeiskt FBI

Gränsöverskridande utmaningar kräver gränsöverskridande samarbete, och ska vi hantera dessa utmaningar behöver vi samarbeta mer och bättre än idag. Vi är därför det enda parti som säger ja till ett europeiskt FBI, vi är de som går längst när det kommer till klimatarbetet och vi vill se betydligt mer gemensamt samarbete kring migrationen.

Vi vill göra EU till världens största miljöorganisation. Om vi vill att utsläppen ska minska räcker det inte med fina ord. Vi vill ge EU musklerna att faktiskt kunna möta klimathotet på allvar. Därför säger vi ja till en europeisk koldioxidskatt och ja till en europeisk flygskatt. Den som smutsar ner ska också betala mer. När vi gör det miljöskadligare dyrare så ökar vi incitamenten för förändring och banar väg för innovation och grön utveckling.

Stoppa subventioner till fossila bränslen

Av samma skäl är det även hög tid att stoppa subventioner till fossila bränslen. När vi står inför så stora klimatutmaningar som vi gör, och med enbart tio år på oss att vända utvecklingen, är det inte hållbart att det runt om i Europa förekommer subventioner till fossila bränslen på upp till 1000 miljarder euro per år. Det vill vi sätta stopp för.

Det räcker givetvis inte med att enbart EU:s medlemsländer ställer om, det måste ske även globalt. Klimatbiståndet ska öka och vi ska investera mer i grön teknik i länder utanför Europa, där utsläppen kan minska mer per satsat krona.

Migrationen är en annan av EU:s stora utmaningar. Det är dags att få på plats en gemensam europeisk asylpolitik där alla medlemsländer delar på ansvaret för asylsökande som söker trygghet och frihet i Europa. Ett färdigt förslag på hur ett sådant system ska se ut ligger redan på bordet och det är hög tid att medlemsländernas regeringar godkänner förslaget. Dagens situation där vissa länder ostraffbart kan vägra att ta emot flyktingar är ohållbar. Därför vill vi se till så att länder som vägrar ta sitt ansvar ska få sina EU-bidrag minskade eller indragna. Det ska kosta att inte ta gemensamt ansvar.

Dessutom, parallellt med att vi vill skapa fler säkra och lagliga vägar för flyktingar att ta sig till Europa vill vi också stärka det humanitära stödet och resurserna till människor som befinner sig i konflikternas närområden. Det handlar bland annat om att hjälporganisationer som verkar i närområdet ska få ökat stöd.

EU är en viktig global aktör

EU är också en avgörande aktör när det kommer till utveckling i världen. Genom EU:s bistånd, frihandelsavtal och klimatpolitik bidrar vi till att stärka utveckling i världen. Tyvärr har denna politik blivit alltför fokuserad på att gynna EU:s kortsiktiga intressen snarare än det långsiktigt positiva med utveckling i världen. Biståndet villkoras allt oftare med krav på att länder ska förhindra migration, och pengar som skulle kunna gå till jämställdhetsarbete går istället till att bygga stängsel för att stoppa flyktingar från att lämna Afrika.

Vi vill därför att EU blir en ännu tydligare röst för demokrati och frihet runtom i världen, och om det ska ske måste vi dessutom tala med en enad röst. Idag kan vare land blockera beslut inom utrikespolitiken, något som lett till att Grekland blockerar kritik mot Kina, att Ungern blockerar kritik mot Ryssland och att Italien blockerar kritik mot Venezuela. Det är inte en framkomlig väg om EU ska kunna påverka världen, och därför vill vi ta bort denna vetorätt inom utrikespolitiken.

EU är vårt viktigaste verktyg för att åstadkomma fred och frihet i Europa och världen, men det är upp till oss att se till att det verktyget hålls vasst. Vill ni se mer samarbete, och ett EU som tar större ansvar i världen då är Liberalerna partiet för er.

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: