Röstning i EU-valet

Söndagens val till Europaparlamentet är ett ödesval för demokrati och mänskliga rättigheter, skriver Anna Stenvinkel på Forum Syd. Foto: Per Wilkens

Debatt

EU står inför ett ödesval

På söndag går svenska folket till valurnorna igen. Nu handlar det om vilket Europa vi vill ha och vilken röst EU ska ha ute i världen. I en tid där hoten mot demokrati och mänskliga rättigheter ökar, är EU:s roll som global aktör viktigare än någonsin, skriver biståndsorganisationen Forum Syd.

Söndagens val till Europaparlamentet är ett ödesval. Den demokratiska utvecklingen i världen backar för 13:e året i rad. Auktoritära regimer tar allt hårdare tag mot sin egen befolkning och kritiska röster tystas. Civilsamhället, människorättsförsvarare, miljöaktivister och journalister drabbas av ökande hot och våld, och länder inför repressiva åtgärder som krymper det demokratiska utrymmet.

Även inom EU hotas grundläggande fri- och rättigheter. I flera europeiska länder ser vi inskränkningar av yttrandefriheten, attacker mot media och akademiska institutioner och hur rättsstatens principer urholkas.

Politisk enighet om sanktioner

En majoritet av de svenska kandidaterna i EU-valet anser att EU behöver agera kraftfullt mot länder som kränker mänskliga rättigheter, både inom och utanför EU, visar en enkät från Forum Syd. Det finns en enighet bland partierna att EU bör införa sanktioner mot länder som systematiskt begår övergrepp mot mänskliga rättigheter och att EU-bidrag ska kunna dras in för medlemsländer som kränker rättsstatens principer.

”Vi vill att EU:s nästa långtidsbudget ska innehålla konkreta villkor för att länder ska kunna få ekonomiska bidrag”, svarar Liberalernas Karin Karlsbro.

”EU:s handelsavtal bör också användas som påtryckningsmedel för att öka respekten för demokratiska principer och mänskliga rättigheter”, skriver Vänsterpartiets Malin Björk.

Kristdemokraternas David Lega svarar att EU bör införa en sanktionsordning för brott mot mänskliga rättigheter, som innebär att man skulle kunna neka personer som bryter mot mänskliga rättigheter inresetillstånd eller frysa deras tillgångar.

Företag kan också vara inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter. Gruvdrift, jordbruksindustrin och utvinning av olja och gas är sektorer som är särskilt farliga för de som försvarar sina rättigheter. En lösning för att få företagen att ta sitt ansvar är en bindande lagstiftning som kräver att företag genomför riskanalyser och åtgärdsplaner för hur de hanterar hot mot mänskliga rättigheter.

Sex av åtta partier vill att en sådan lagstiftning införs på EU-nivå, vilket är glädjande.”Det är nödvändigt att ställa krav på globala företag så att inte en tjänst eller vara produceras någon annanstans under oacceptabla förhållanden”, säger Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke.

”Jag tycker att EU bör se över behovet av mer bindande regler för företags ansvar. Vår delegation i Europaparlamentet har därför röstat för detta, samtidigt som vi har betonat vikten av att de existerande riktlinjerna från FN och OECD faktiskt implementeras”, skriver Jytte Guteland, nuvarande EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.

Moderaternas Tomas Tobé svarar däremot att de hellre ser att frågan om svensk lagstiftning utreds innan beslut fattas på EU-nivå. David Lega från Kristdemokraterna skriver att de inte vill ha en bindande EU-lagstiftning utan menar attdetta arbete bör ske inom ramen för Världshandelsorganisationen WTO.

Bistånd ska inte gå till att stoppa migranter

Som världens största biståndsgivare har EU stor möjlighet att bidra till förändring för människor som lever i fattigdom eller förtryck. Tyvärr ser vi att prioriteringarna inom biståndet alltmer styrs av medlemsstaternas migrationspolitiska intressen, istället för behoven hos människor som lever i fattigdom. Biståndspengar används för att stoppa människor på flykt exempelvis genom gränsbevakning och stöd till militära aktörer. Detta är helt oacceptabelt och här behövs Sveriges röst.

De flesta partierna säger tydligt nej till att EU:s bistånd ska användas för att hindra migration. ”Nej! Absolut inte”, svarar Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke.

”EU ska inte hindra migration, utan ta ett rättssäkert och solidariskt ansvar för flyktingar”, säger Soraya Post, Feministiskt Initiativ. Centerpartiets Fredrick Federley svarar att ”EU:s biståndspengar bör gå dit de gör mest nytta, inte för att förhindra migration”.

Moderaterna och Kristdemokraterna ger inte lika tydliga besked. Båda partier anser att bistånd bör bidra till fred och välstånd i vårt närområde och därigenom förebygga migration. Liberalerna anser att bistånd kan användas som incitament för att mottagarländer ska ta emot medborgare som nekats asyl i EU.

Europaparlamentet kommer att stå inför stora utmaningar de närmaste åren i en tid när de som försvarar sina rättigheter hotas till livet, kritiska röster tystas och EU:s grundläggande värden urholkas. De svenska EU-parlamentarikerna måste stå upp för ett bistånd som inte fokuserar på att stoppa migranter utan faktiskt når de fattigaste och regler som ser till att europeiska företag inte är inblandade i barnarbete eller våld mot människorättsförsvarare. Vi vill se svenska EU-parlamentariker som går i spetsen för ett handlingskraftigt EU som står upp för demokrati och mänskliga rättigheter.

Forum Syds enkät

Forum Syds enkät gick till de tre första kandidaterna i samtliga partier som idag sitter i Europaparlamentet. 19 av 27 tillfrågade kandidater svarade på enkäten. Alla tillfrågade partier förutom SD har bidragit med sina ståndpunkter.

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: