Foto: Unknown

Reportage

Armbandet som kan skänka en identitet åt miljoner ’fantombarn’

I statens ögon existerar de inte - de 230 miljoner barn som idag saknar juridisk existens världen över. Detta trots att rätten till medborgarskap och personlig identitet ingår i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt eftersträvas genom delmål i Agenda 2030. Startupbolaget iCivil har utvecklat en teknisk lösning som kan hjälpa till att råda bot på problemet.

Adama Sawadogo, dataingenjör och specialist på identitetsstöld i Burkina Faso, är grundaren av startup-bolaget iCivil. Det var 2010, då han själv startade en skola på landsbygden, som han blev varse om allvaret i situationen med avsaknaden av personbevis. Då det visade sig att endast fyra procent av de tilltänkta skoleleverna hade papper på sin existens bestämde han sig för att engagera sig i frågan.

iCivil har i samarbete med det franska datasäkerhetsföretaget Prooftag tagit fram unika id-armband för nyfödda. På varje armband finns en icke-kopierbar, tredimensionell ”bubble tag” (se silverbrickan till vänster på bilden ovan), som kan jämföras med ett fingeravtryck. Bubbeltaggen transkriberas till en rutkod, som kan scannas av auktoriserade barnmorskor med hjälp av en mobilapplikation. Informationen skickas sedan direkt till folkbokföringen via krypterat SMS. Tekniken fungerar helt utan internetuppkoppling, vilket är fördelaktigt eftersom nät och datorer ofta saknaspå landsbygdens sjukcenter. Armbandsdesignen hindrar att personuppgifter från olika spädbarn blandas ihop i sjukhusmiljöer, men när barnet förts hem kan bubbeltaggen dras av och överföras till ett id-kort.

I dagens Burkina Faso ligger ansvaret för att registrera nyfödda barn hos föräldrarna. Det är i praktiken problematiskt, eftersom många saknar fordon och därmed möjlighet att resa till borgmästarkontoret för att upprätta juridiska identitetshandlingar. En del föräldrar inser heller inte viktenav att folkbokföra sina barn, för att de bland annat ska kunna få tillgång till utbildning, vacciner och senare i livet till körkort och legala arbetskontrakt. iCivil lanserades 2015 och har sedan dess mött stort intresse från nationella och internationella statliga aktörer. Lösningen diskuteras för närvarande på hög nivå med aktörer som Världsbanken och FN:s befolkningsfond (UNFPA). Flera afrikanska regeringar har varit nyfikna på att testa Sawadogos innovation, men däremot sett ekonomiska svårigheter med att påbörja användningen av applikationen och armbanden.

Få barnmorskor har i dagsläget tillgång till kvalitativ elektronisk hårdvara och brist på kapital hos skuldsatta regeringar försvårar omställningen till användning av ny teknik. “Finns” inga barn krävs ingen skola Adama Sawadogo hävdar själv att hans uppfinning är en väl prisvärd och hållbar lösning på ett problem som idag orsakar skyhöga samhälleliga kostnader. I dagsläget är det svårt att uppskatta storleken på Burkina Fasos befolkning och dess tillväxt, men ett som är säkert är att den ökar. Nära hälften av befolkningen är under 15 år och dagens 18,7 miljoner människor förväntas enligt burkinska myndigheter bli 30 miljoner år 2030. Utan kännedom om dessa individers existens är det omöjligt att tillgodose deras sociala behov.

– Det slog mig att myndigheterna förmodligen inte hade sett något behov av en skola i byn där jag etablerade mig, eftersom de inte kände till de 100 barn som bodde där, säger Sawadogo.

Sawadogo ser sin innovation som relevant för såväl starka som svagare ekonomier. Miljökatastrofer och krig, men också ökat internationellt handelsutbyte och nya transportmöjligheter gör det sannolikt att jordens befolkning kommer att bli mer rörlig i framtiden. Därför behövs ett globalt enhetligt system för säker hantering av personuppgifter.

– Ansvaret att utveckla rätt samarbeten med internationella organisationer och multinationella företag ligger på våra axlar och det är något som jag tar på största allvar, säger Sawadogo. iCivil är ensamma om kunskaperna kring den här tekniken och implementeringen av global lösning för ökad personsäkerhet är brådskande.

Linn Jansson, Ougadougou i Burkina Faso Deltagare i Erikshjälpens praktikantprogram

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Adama Sawadogo, grundare av startup-bolaget iCivil, visar stolt upp sina armband. De har en unik, okopierbar bubbelkod, en QR-kod för personnummer. Foto: Linn Jansson.

FUF-korrespondenterna

Armbandet som kan skänka en identitet åt miljoner ”fantombarn”

I statens ögon existerar de inte - de 230 miljoner barn som idag saknar juridisk existens världen över. Detta trots att rätten till medborgarskap och personlig identitet ingår i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt eftersträvas genom delmål i Agenda 2030. Start-upbolaget iCivil har utvecklat en teknisk lösning som kan hjälpa till att råda bot på problemet.

Adama Sawadogo, dataingenjör och specialist på identitetsstöld i Burkina Faso, är grundaren av startup-bolaget iCivil. Det var 2010, då han själv startade en skola på landsbygden, som han blev varse om allvaret i situationen med avsaknaden av personbevis. Då det visade sig att endast fyra procent av de tilltänkta skoleleverna hade papper på sin existens bestämde han sig för att engagera sig i frågan.

iCivil har i samarbete med det franska datasäkerhetsföretaget Prooftag tagit fram unika id-armband för nyfödda. På varje armband finns en icke-kopierbar, tredimensionell ”bubble tag” (se silverbrickan till vänster på bilden ovan), som kan jämföras med ett fingeravtryck. Bubbeltaggen transkriberas till en rutkod, som kan scannas av auktoriserade barnmorskor med hjälp av en mobilapplikation. Informationen skickas sedan direkt till folkbokföringen via krypterat SMS. Tekniken fungerar helt utan internetuppkoppling, vilket är fördelaktigt eftersom nät och datorer ofta saknas på landsbygdens sjukcenter. Armbandsdesignen hindrar att personuppgifter från olika spädbarn blandas ihop i sjukhusmiljöer, men när barnet förts hem kan bubbeltaggen dras av och överföras till ett id-kort.

I dagens Burkina Faso ligger ansvaret för att registrera nyfödda barn hos föräldrarna. Det är i praktiken problematiskt, eftersom många saknar fordon och därmed möjlighet att resa till borgmästarkontoret för att upprätta juridiska identitetshandlingar. En del föräldrar inser heller inte vikten av att folkbokföra sina barn, för att de bland annat ska kunna få tillgång till utbildning, vacciner och senare i livet till körkort och legala arbetskontrakt.

iCivil lanserades 2015 och har sedan dess mött stort intresse från nationella och internationella statliga aktörer. Lösningen diskuteras för närvarande på hög nivå med aktörer som Världsbanken och FN:s befolkningsfond (UNFPA). Flera afrikanska regeringar har varit nyfikna på att testa Sawadogos innovation, men däremot sett ekonomiska svårigheter med att påbörja användningen av applikationen och armbanden. Få barnmorskor har i dagsläget tillgång till kvalitativ elektronisk hårdvara och brist på kapital hos skuldsatta regeringar försvårar omställningen till användning av ny teknik.

“Finns” inga barn krävs ingen skola
Adama Sawadogo hävdar själv att hans uppfinning är en väl prisvärd och hållbar lösning på ett problem som idag orsakar skyhöga samhälleliga kostnader. I dagsläget är det svårt att uppskatta storleken på Burkina Fasos befolkning och dess tillväxt, men ett som är säkert är att den ökar. Nära hälften av befolkningen är under 15 år och dagens 18,7 miljoner människor förväntas enligt burkinska myndigheter bli 30 miljoner år 2030. Utan kännedom om dessa individers existens är det omöjligt att tillgodose deras sociala behov.

– Det slog mig att myndigheterna förmodligen inte hade sett något behov av en skola i byn där jag etablerade mig, eftersom de inte kände till de 100 barn som bodde där, säger Sawadogo.

Sawadogo ser sin innovation som relevant för såväl starka som svagare ekonomier. Miljökatastrofer och krig, men också ökat internationellt handelsutbyte och nya transportmöjligheter gör det sannolikt att jordens befolkning kommer att bli mer rörlig i framtiden. Därför behövs ett globalt enhetligt system för säker hantering av personuppgifter.

– Ansvaret att utveckla rätt samarbeten med internationella organisationer och multinationella företag ligger på våra axlar och det är något som jag tar på största allvar, säger Sawadogo. iCivil är ensamma om kunskaperna kring den här tekniken och implementeringen av global lösning för ökad personsäkerhet är brådskande.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: