Foto: Wikimedia Commons

Debatt

Var är regeringens handlingsplan för Agenda 2030?

Imorgon har riksdagen ett seminarium om de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Men regeringens handlingsplan har fortfarande inte presenterats. Om den inte får en parlamentarisk behandling så underminerar regeringen medvetet värdet av den, skriver den moderata riksdagsledamoten Sofia Arkelsten.

Det kommer inte att spela någon roll vad nuvarande regering lägger fram i sin nationella handlingsplan för de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Den är ännu inte beslutad eller lanserad men är redan överspelad. För regeringen som den ser ut nu kommer inte överleva valet.

En nationell handlingsplan för Agenda 2030 kunde ha varit intressant, politikdrivande och visionär. Den kunde ha visat svensk samsyn, fått brett politiskt stöd och levt över tid. Istället illustrerar den hur de två partierna i Sveriges regering inte kan komma överens om grundläggande frågor för ett hållbart Sverige och det som läggs fram blir irrelevant.

Regeringen har lovat fatta beslut om något som i alla fall presenteras som en plan, så småningom, ”innan sommaren”. Tiden är inte väderberoende men det vore klädsamt om den presenteras innan riksdagen stänger. Tiden håller på att rinna ut. Dock har de bokat in en panel i Almedalen där planen i alla fall ska diskuteras så i början av juli är väl definitiv deadline.

Dessutom har regeringen valt att inte lägga fram handlingsplanen till riksdagen. Det är förståeligt eftersom vi har en historiskt svag minoritetsregering och det finns olika inriktningar, prioritering och finansiering för att uppnå en hållbar värld och ett hållbart Sverige. Det är också möjligt att S och Mp inte ville söka aktivt stöd från Vänsterpartiet, vilket krävs för att de ska få igenom sina förslag.

Men när planen inte får en parlamentarisk behandling så underminerar regeringen medvetet värdet av den. Den är ett internt dokument som enbart binder S och Mp. Det är ett strategiskt intressant val från den förr så kallade ”samarbetsregeringen”.

Imorgon onsdag har riksdagen ett seminarium om Agenda 2030. Där kommer både regeringens representanter få tala, men också experter. De kommer också få frågor från riksdagens ledamöter. Vi ser fram emot svaren. För det är en hel del som väcker frågor. Bland annat politiskt ansvarsutkrävande, prioriteringar, målsättningar, uppföljning, innehåll och omfattning.

I ett par skriftliga frågor har ett av de ansvariga statsråden, Ardalan Shekarabi, bland annat fått frågan om regeringen avser lansera planen på seminariet. Syftet och ambitionerna med planen ska tydligen presenteras, så det kan tolkas som ett nej. Men den mer brännande frågan är hur planen ska förankras parlamentariskt. För det har faktiskt utfästs. Men nu har regeringen ångrat sig.

Det är tråkigt att en produkt som omfattar alla departement där många duktiga tjänstemän har lagt mycket arbete helt schabblas bort av den politiska ledningen. Det är klart att det är en grannlaga uppgift att förankra de globala målen i alla riksdagens utskott. Men som tur är så ligger riksdagen före och precis som delegationen för Agenda 2030 har konstaterat så ligger riksdagsbeslutade mål i linje med de globala målen för hållbar utveckling. Riksdagen levererar även när regeringen saknar plan.

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: