Agenda 2030 – vem betalar?

I september 2015 antog FN 17 mål för en hållbar global utveckling. FN beräknar att kostnaden för att uppnå målen uppgår till svindlande 4500 miljarder dollar per år. Jämför man denna summa med det samlade årliga biståndet i världen – 150 miljarder dollar – väcks många frågor om hur finansieringen ska gå till. Sidas chefsekonom Annika Sundén gästade FUF den 11 februari 2016 för att reda ut varifrån pengarna kommer och hur Sida bidrar.

11 februari, 2016, FUF-podden

Agenda 2030 – så ska det gå till

I september klubbade FN:s generalförsamling igenom Agenda 2030 – 17 globala mål för hållbar utveckling. I början av 2016 startade regeringen arbetet med agendan. Detta är den första delen i en seminarieserie där vi frågar ut makthavare om arbetet med Agenda 2030. Statssekreteraren för internationellt utvecklingssamarbete Ulrika Modéer berättar om hur Sverige planerar att genomföra sitt åtagande i praktiken, både på hemmaplan och internationellt.

9 februari, 2016, FUF-podden

Våld som utvecklingshinder – med Stefan de Vylder

Nationalekonomen Stefan de Vylder fick 2015 FUF-priset för sitt engagemang i utvecklingsfrågor. I det här avsnittet av FUF-podden pratar han om kostnader för våld, våld som utvecklingshinder och maskulinitetsnormer. Seminariet ägde rum den 4 februari 2016.

4 februari, 2016, FUF-podden