Klimatkrisen leder till extremväder och svårigheter kring matförsörjning i Zambia. Foto: Marta Przysiecka. Källa: Flickr.

Nyhet

Zambia mest försummade krisen under 2021

Närmare hälften av Zambias invånare når inte miniminivån för det rekommenderade dagliga kaloriintaget. Ännu fler lever i fattigdom och en tredjedel av alla barn under fem år i landet är undernärda. Trots detta toppar Zambia listan över de mest underrapporterade humanitära kriserna i världen.

Zambia toppar CARE Internationals lista på de mest underrapporterade humanitära kriserna 2021. Nästan hälften av Zambias närmare 18,5 miljoner invånare får inte i sig det rekommenderade dagliga kaloriintaget, 60 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen på 1,9 dollar per dag och en tredjedel av alla barn under fem år i landet är undernärda.

Människor på landsbygden i Zambia utgör majoriteten av de som lever i fattigdom, samt upplever hunger och de allvarligaste effekterna av klimatförändringarna. Den långvariga torka som har drabbat flera länder i södra Afrika har orsakat en osäker matförsörjning. Därtill har coronapandemin bidragit till inkomstförluster som ytterligare försvårat tillgången till mat.

Kvinnor och barn drabbas värst

I kriser drabbas kvinnor och barn ofta hårdast. Zambia har stora problem med jämställdhet och är ett av världens minst jämställda länder. Detta påverkar både fattigdomen i landet och bidrar till en osäkerhet kring livsmedel. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) är jämställdhet och kvinnors egenmakt viktigt för att minska fattigdom och uppnå mattrygghet.

Flickor och unga kvinnor är särskild drabbade av ohälsa och mödra- och spädbarnsdödlighet är hög i landet. Utvecklingen inom vården har däremot gått framåt de senaste åren. Sveriges biståndsmyndighet Sida stödjer arbetet inom Zambias hälsodepartement där fokus är att förbättra vården för kvinnor, ungdomar och barn. Vårdpersonal utbildas bland annat i akut förlossningsvård och ungdomshälsa.

Hopp om demokratisk utveckling efter valet 2021

Trots att demokratin i Zambia har backat under flera år, går utvecklingen framåt. Fler barn går i skolan, livslängden ökar och så gör även tillgången till preventivmedel. Det demokratiska valet i 2021 gav hopp om en demokratisk utveckling i landet, något som Utvecklingsmagasinet har skrivit om tidigare

CARE Internationals lista över underrapporterade humanitära kriser

Av de 1,8 miljoner artiklar CARE International analyserat handlade endast 512 artiklar om den humanitära krisen i Zambia. Syftet med CARE Internationals rapport är att hjälpa hjälporganisationer, media, beslutsfattare och påverkade samhällen att diskutera hur medvetenheten och stödet till människor i nöd kan öka.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: