Smog i Kairo.

Trots att hållbara städer är avgörande för planetens fortlevnad diskuteras det sällan i medier eller politiken. Här är smog över Kairo. Foto: Sebastian Horndasch, CC BY 2.0

Ledare

Vi vill ge dig kunskap och perspektiv om världen

Hur skildrar vi egentligen världen? Det är en fråga som FUF:s redaktion har brottats med många gånger. Vilka fördomar har vi? Vilka koloniala arv bär vi med oss när vi skriver? I vilka delar av världen finns våra stora kunskapsluckor? Och vilka stereotyper skapar vi om olika människor och länder?

För att vända och vrida på de här frågorna samlades en stor del av redaktionen i Härnösand i förra veckan. På schemat stod kursen ”Att skildra världen”.

FUF:s redaktion består av unga som lägger sin fritid på att förstå och berätta om världen. Unga med ett stort intresse och engagemang för global utveckling och Sveriges roll i världen. Unga människor som vill vidga perspektiven och öka kunskapen om hur världen ser ut utanför Sverige och Europa – bortom fake news, stereotyper och koloniala synsätt. Och som vill prata om vad som kan göras för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.

En av de frågor som sällan diskuteras i medier eller politiska debatter är städernas roll för en hållbar global utveckling. Över hälften av världens befolkning bor i städer samtidigt som 75 procent av alla utsläpp kommer därifrån. Om 20 år väntas ungefär 70 procent av jordens befolkning bo i städerna, enligt beräkningar av FN.

Mål  11 i de globala målen – om hållbara städer och samhällen – är enligt de före detta FN-topparna Jan Eliasson och Ban Ki-Moon avgörande för om vi kommer klara omställningen för planeten. Ändå är det något som sällan diskuteras – vare sig på nyheterna eller i regeringsförhandlingarna. Hur många känner ens till målet?

FUF:s redaktion har bestämt sig för att sätta sig in i ämnet från en rad olika infallsvinklar. De närmaste dagarna kommer du att kunna läsa artiklar om hur städer som Bangkok och Göteborg sjunker ner i jorden, hur Barcelona plågas av enorma utsläpp från turister, hur stadsodling skapar en stor del av maten i Havanna och Dar-es-Salam och hur renovering av gamla byggnader kan vara en viktig insats för både miljö och sammanhållning.

Vi hoppas att du med hjälp av våra artiklar kan öka dina kunskaper och perspektiv om världen.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: