Aktuell debatt

Vecka 24: Debatt om flykt och migration på internationella flyktingdagen

Nya siffror från UNHCR visar att över 80 miljoner människor just nu är på flykt och att antalet mer än fördubblats de senaste tio åren. I veckan har debatten kretsat kring flera aspekter av flykt och migration och flera debattörer menar att de rika länderna i världen måste ta ett gemensamt ansvar över situationen. Även demokrati och klimat med koppling till Kinas regim har debatterats och att svenska företag ska sluta bistå diktaturer att förtrycka hbtqi-personer.

Bland annat med anledning av den internationella flyktingdagen så har debatten kretsat kring flera aspekter av flykt och migration. Nya siffror från UNHCR, FN:s flyktingorgan, visar att över 80 miljoner människor just nu är på flykt och att antalet mer än fördubblats på tio år. Åsa Widell, generalsekreterare Sverige för UNHCR, menar att världen måste ta ett gemensamt ansvar över situationen och det är de fattigaste länderna som idag tar det största ansvaret för världens flyktingar.

– De fattiga länderna kommer ihåg det vi i Europa verkar ha glömt bort: asylrätten är inte en åsikt, den är en mänsklig rättighet. När antalet människor som tvingas på flykt ökar drastiskt måste ansvaret för dem delas solidariskt mellan världens länder.

Amnesty vänder sig i en debattartikel i ETC mot en ny migrationslag som de menar riskerar leda till stort lidande och ytterligare försvåra integrationen för de personer som beviljas skydd i Sverige. De vädjar till riksdagsledamöterna att rösta nej till förslaget:

– Sverige borde istället tydligt och klart göra allt man kan för att ge goda exempel på vad den internationella flyktingrätten och folkrätten innebär och kräver av stater. För om Sverige och EU, som tillhör den rikaste delen av världen, inte värnar asylrätten och respekten för flyktingskapet kan man ställa sig frågan varför länder i andra delar av världen, där nästan nio av tio människor på flykt befinner sig, över huvud taget ska hålla sina gränser öppna och fortsätta hysa de som är behov av skydd

Flera forskare på området migration belyser i en artikel i Dagens nyheter att de flesta som inte fått asyl i Sverige, och därför återvänt till Afghanistan och Irak, lever under miserabla förhållanden. De menar att en majoritet av denna grupp planerar att återmigrera till Sverige eller till något annat EU-land enligt en rapport som baseras på intervjuer med hundra återvändare. Forskarna lyfter i artikeln fram fyra punkter, riktade till besluts­fattare i Sverige, för att åstadkomma bättre förutsättningar för ett hållbart återvändande.

Moderaten Tomas Tobé vänder sig i en debattartikel i Expressen mot det han kallar ”MP:s fina ideal” och menar att de leder till döden på Medelhavet och att olika lösningar för asylprövning utanför EU:s gränser inte bör förkastas.

Demokrati och klimat i Kina

Med anledning av tillslaget mot tidningen Apple Daily i Hong Kong har demokratirörelsen i Kina diskuterats. Ledarredaktionen på Dagens nyheter menar att en av de viktigaste demokratiska rösterna nu har tystas och att den kinesiska regimen undan för undan kväver friheten.

– Den demokratiska världen – inklusive näringslivet – måste ändå gemensamt stå upp mot Peking, försvara sin egen frihet och hjälpa andra att utöka den. Till skillnad från Kinas fängelser har våra öppna samhällen en attraktionskraft. Lyssna bara på människorna i Hongkong.

I en annan opinionsartikel så kritiseras Kinas klimatarbete. Kina planerar just nu för en kolkraftsutbyggnad som motsvarar Tysklands samlade elkraftsbehov och skribenten menar att det blir en utmaning att se till att Kina uppfyller internationella klimatlöften:

– Att Kina är med i det internationella klimatarbetet är helt nödvändigt. Det är världens folkrikaste nation, den som står för de största utsläppen, och de ökar alltså. Att förmå Kina att skriva under konventioner har ofta varit svårt, men den riktiga utmaningen är att se till att landet lever upp till sina åtaganden.

Giftavfall, hbtqi & Rwanda

I övrigt har debatten i veckan kretsat kring olika ämnen. I en slutreplik angående svenska gruvbolaget Bolidens giftiga avfall i Chile menar FN-rapportören Marcos Orellana att Sverige bör ta tillbaka det giftiga avfallet och samarbeta för att försäkra att människorna i det drabbade området i Chile får tillgång till adekvat medicinskt stöd.

I en debattartikel i Omvärlden argumenterar Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, RFSL, för att svenska företag ska sluta bistå diktaturer att förtrycka hbtqi-personer.

– Det är anmärkningsvärt att svenska företag bidrar till att auktoritära ledare ges ökade möjligheter att övervaka och censurera grupper som redan lever under enormt förtryck, enligt RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios.

Den före detta socialdemokratiska politikern och advokaten Thomas Bodström menar, tillsammans med två andra advokater, i DN att det är en rättsskandal att Sveriges regering hjälper diktaturen i Rwanda att förfölja politiska motståndare:

– Regeringen har gett klartecken till en utredning om utlämning av en rwandisk medborgare. All bevisning kommer från den auktoritära regimen i landet. Men för oss advokater är det i praktiken omöjligt att få fram motbevisning. Mannens rättigheter kränks därför inte bara i Rwanda utan även i Sverige.

 

Ett urval av den senaste veckans ledar- och debattartiklar om global utveckling och Sveriges roll i världen: 

Migration och flykt

Vi vädjar till våra folkvalda: Rösta nej till migrationslagen
Amnesty, ETC.

Asylrätten hotas av allt hårdare flyktingpolitik
Åsa Widell från UNHCR, Aftonbladet.

”Återvändare i Afghanistan vill tillbaka till Sverige”
André Asplund, Constanza Vera Larrucea och Henrik Malm Lindberg från Delmi, Dagens nyheter.

MP:s fina ideal leder till döden på Medelhavet
Tomas Tobé (M), Expressen.

Demokrati och klimat i Kina

Peking förvandlar Hongkong till ett fängelse
Ledarredaktionen, Dagens nyheter.

Därför är det rätt att Kinas kolkraftsutbyggnad satellitövervakas
Jens Runnberg, Dagens nyheter.

Övrigt

”De mänskliga rättigheterna måste vara ram för all politik”
Antje Jackelén från Svenska kyrkan, Dagens nyheter.

”Att åtgärda giftavfallet vore en kraftfull signal”
Marcos Orellana, FN-rapportör, Svenska dagbladet.

RFSL: Bistå inte diktaturer att förtrycka hbtqi-personer
Deidre Palacios från RFSL, Omvärlden.

”Regeringen hjälper Rwanda med politisk förföljelse”
Thomas Bodström, Hanna Larsson Rampe och Anna Wahlström, Dagens nyheter.

Gör det lika lätt att jämföra klimatavtryck som kilopris
Susanne Nyström, Dagens nyheter.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: