Under den gångna veckan har debattörer bland annat diskuterat förslaget om en ny könstillhörighetslag. På bild: Prideparad i Stockholm, 2018. Foto: Sparrow. Källa: Wikimedia Commons.

Aktuell debatt

Vecka 19: debattörer ifrågasätter ny könstillhörighetslag och svenskt Natomedlemskap

Under den gångna veckan har flera aktörer debatterat huruvida en ny könstillhörighetslag i Sverige skulle innebära en nödvändig modernisering eller om det skulle göra mer skada än nytta. Även Nato-frågan har fortsatt varit på tapeten.  

Förslaget om att göra om könstillhörighetslagen skulle hota detransionerares rättssäkerhet samt riskera att unga människor gör sig beroende av vården på livstid, med hormonbehandlingar, kirurgisk eftervård och komplikationer som sterilitet, menar Linn Saarinen, ordförande i LHB-förbundet, som arbetar för att främja homosexuellas och bisexuellas rättigheter.

Professorer från Göteborgs universitet och diverse sakkunniga hävdar i en replik att det är motsägelsefullt att transrörelsen i dag ”strävar efter att återinföra en medikalisering av identitet och sexualitet genom krav på medicinska och kirurgiska ingrepp för att ’rätta till’ det hela”. Vidare menar debattörerna att uppmärksamheten frågan har fått visar på brister i hela samhället, dess grundläggande lagstiftning och värderingar.

– Arbetet med könsdysfori kan inte hanteras utifrån en ideologisk grund eller som en rättighetsfråga. En ny lagstiftning måste vara i samklang med medicinsk vetenskap, och dess samlade effekter väl utredda, skriver debattörerna.

Den kritik som riktats mot lagförslaget är vilseledande och argumenten föråldrade, skriver flera debattörer från bland annat RFSL, Feministiskt Initiativ och Uppsala universitet i en replik på DN Debatt. En uppdatering av könstillhörighetslagen skulle innebära att processen förenklas och att de som vill ändra sitt kön kan få detta återspeglat i sina identitetshandlingar – något debattörerna menar minskar risken för självmord bland transungdomar.

– Vi vill förtydliga att en ändring av lagen inte ändrar vårdens riktlinjer för behandling. Det möjliggör helt enkelt transpersoners rätt att bestämma över sin egen identitet, något som i dag är möjligt i ett flertal andra EU-länder, skriver de.

Nato: rätt eller fel väg att gå?

Medan DN:s ledarredaktion menar att Nato är rätt väg för Sverige att gå pekar flera fredsorganisationer i Sverige och Finland på riskerna. Även den norska vänsterpolitikern Ingrid Fiskaa har lyft riskerna med ett Natomedlemskap och menar att Sverige borde lära av Norges vägval 

– Att vara Natomedlem innebär en stor press att anpassa sig till nya förändringar allteftersom. Det som man i dag säger inte alls är nödvändigt för att vara med i Nato, framställs i morgon som ett självklart steg att ta eftersom vi ju är medlemmar, skriver Fiiska i en debattartikel.  

Daniel Färm (S) hävdar i Aftonbladet att Nato snarare kommer säkra folkhemmet 

– ”Det säkra folkhemmet” kan sträva efter långsiktig nedrustning, men först när vår egen och andra frihetsälskande staters säkerhet är tryggad, skriver han. 

”Vilseledande kritik mot nya könstillhörighetslagen”

Vee och Sidus Gibson m.fl., Dagens Nyheter

”Lagförslaget gör mer skada än nytta för hbtq-personer”

Linn Saarinen, Dagens Nyheter

”Lagstiftningen behöver stå i samklang med vetenskapen”

Elisabeth Fernell m.fl., Dagens Nyheter

Ledare: Därför är det rätt för Sverige att kliva in i Nato – DN.SE 

DN:s ledarredaktion, Dagens Nyheter 

Nato-frågan

Medlemskap i Nato innebär stora risker

Agnes Hellström, Laura Lodenius, Malin Nilsson, Sirkku Järvelä och Lotta Sjöström Becker, Svenska Dagbladet 

Nato har gjort Norge mer sårbart som land

Ingrid Fiiska (norska vänsterpartiet SV), Aftonbladet 

Med Nato säkrar vi det svenska folkhemmet

Daniel Färm (S), Aftonbladet 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: